אושרה תכנית בינוי לשכונת מגורים חדשה בקריית אליעזר בשטח האיצטדיון

ראש העיר חיפה יונה יהב: "מתחם המגורים החדש יכניס אוכלוסייה צעירה לקריית אליעזר ומהווה חולייה נוספת במסגרת התחדשות עירונית שאנו מיישמים בשכונות העיר הוותיקות. הפרויקט מנצל בצורה מקסימלית את המנגנון שמוביל מטה הדיור במשרד האוצר. הודות לכך, תוקם שכונת מגורים נוספת לצד 4 שכונות חדשות הנבנות כיום ברחבי העיר וההתחדשות העירונית בפיתוח שיא"

הועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה אמש [ב'] תכנית בינוי לשכונת מגורים חדשה בשטחו של אצטדיון קריית אליעזר שפונה. בשנת 2013 אושרה תכנית להריסת אצטדיון קריית אליעזר והקמת שכונת מגורים חדשה. במסגרת התכנית אושרו 505 יחידות דיור ב – 5 מגרשי בניה, כאשר 100 דירות מתוכן ישמשו כמנוף להתחדשות עירונית. לאחר אישור התכנית והריסת האצטדיון, שווקו 4 מגרשים ע"י מינהל מקרקעי ישראל במסלול "מחיר למשתכן" לטובת 405 יחידות דיור.

תכנית האצטדיון כוללת שטח של 83 דונם: 23 דונם למגורים, 18 דונם למבנים ציבוריים ו – 19 דונם לשטחים ציבוריים פתוחים. במסגרתה, 4 מגרשים עליהם ייבנו בניינים בני 9-11 קומות ובמגרש האחרון ייבנו בניינים בני 9-18 קומות. במסגרת התכנית אושרה גם הרחבה משמעותית של רחוב לסין לטובת תוספת משמעותית של מקומות חניות לדיירי הסביבה. לאחר תאום מוקדם ותכנון מערכות משותפות לכל התכנית, דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים וכדומה, אישרה הוועדה המקומית בראשותה של מ"מ חדווה אלמוג את תכנית הבינוי שתאפשר מתן היתרים להקמת המבנים.

176-haifa-01-1

בפני הוועדה המקומית הוצגה תכנית כוללת של המתחם. לפיה, בשלב ראשון הוצגה תכנית מפורטת של 2 מתוך 4 המגרשים העומדים להיבנות. בתכנית הבנוי המאושרת נכללות 213 יחידות דיור האשונות שייבנו, בעוד 2 המגרשים הנותרים יובאו לדיון בפני אחת הועדות הקרובות לאחר שיושלם התכנון המפורט שלהם. חברות "אשדר" ו"עץ השקד" בשותפות חברה אמריקה ישראל זכו במכרזים שפורסמו ע"י מנהל מקרקעי ישראל.

במסגרת תכנית הבינוי נקבע כי יישמר תוואי תת קרקעי למנהרת הרכבת המיועדת במסגרת הטיית תוואי המסילה שתחצה בהמשך את הר הכרמל. מנהרת הרכבת מיועדת לשחרר בדרך זו את החיץ שיוצרת המסילה הנוכחית בין העיר לקו החוף. עם אישורה של התכנית יפורסם קול קורא לתושבי העיר במסגרת שיווק דירות שיתומחרו, במחיר נמוך ממחיר השוק ע"פ הצעות שהוגשו ע"י חברות יזמיות שזכו במכרז.

המגרש החמישי לא שווק והוא מיועד לתכנית בינוי פינוי בשכונה. המגרש שוריין לטובת איכלוס דיירי מבני רכבת ישנים שייהרסו ובמקומם יוקם פרויקט מגורים חדש שיאוכלס בדיירים ממבני רכבת אחרים וכך הלאה, בדומה לשיטת הדומינו. בתוך כך, תתאפשר הקמת מבני דיור חדישים במקום בנייני רכבת ישנים שנבנו בעיר בשנות ה – 50.

176-haifa-02-1

בנימוקי הועדה המקומית לאישור התכנית צויינה חשיבותה, תרומתה להתחדשות העירונית ושדרוג השכונה. "התכנית נותנת מענה פרוגרמתי לצורכי התושבים, במסגרתה מוקצים שטח למבני ציבור עפ"י הפרוגרמה למבני ציבור שנערכה וצורפה למסמכי התכנית וכן שטחים ציבוריים פתוחים. התכנית מציעה הרחבה והסדרת מערכת הדרכים הקיימת וחיבורה לדרכים ראשיות וכן הסדרת חנייה ציבורית בתחומן, הנותנת מענה לבניינים הסובבים את מתחם האצטדיון."

הקמת השכונה תתבצע במקביל לתכנית התחדשות שמובילה העירייה בשיתוף משרד השיכון והבינוי להתחדשות שכונות קריית אליעזר וקריית אליהו בחיפה. במסגרת התכנית, המבוצעת בשיתוף תושבי השכונה, יחודשו מבני מגורים, המרקם העירוני, מבני ציבור תשתיות וחניות. על הריסות מבנים ישנים מתוכננים להיבנות מבנים חדשים ומודרניים העומדים בתקנים החדשים. המבנים, שימוגנו נגד רעידות אדמה, יכללו דירות מרווחות, מעליות ומרפסות. שיקום המבנים ושדרוגם יתאפשר הודות למנוף כלכלי הטמון בתוספת זכויות הבנייה הכלולות בתכנית. התחדשות המבנים תתבצע ב – 3 מסלולים: עיבוי פינוי, תמ"א 38 ופינוי בינוי.

מ"מ ראש העיר חדווה אלמוג: העבודה המקצועית מול היזמים תבטיח רמת עיצוב ותכנון גבוהות שיבטיחו פרויקט איכותי אשר יקרין על כל השכונה אשר לאחר הסרת החיץ של מסילת הרכבת תחובר ישירות לחוף הים.

הדמיות מגרשים של חברות אמריקה ישראל ועץ השקד.
קרדיט הדמיה: טלמון בירן סטודיו לאדריכלות.

תגובות