אישור הרחבת בז״ן מוקפא

בדיון שהתקיים היום במועצה הארצית בנושא הרחבת בזן התקבלה עמדת ראש עיריית חיפה לפיה, אישור הרחבת בז״ן מוקפא והתכנית נפתחת לדיון מחודש. יונה יהב ראש עיריית חיפה: אני מודה לאביגדור יצחקי על ההיענות לבקשתנו זהו צעד הכרחי בייחוד לאור האירועים האחרונים בבז״ן. לא נסכים להרחבת בז״ן ולו במטר אחד נוסף״

על ההחלטה לקיים דיון נוסף הודיע לפני שעה קלה, יו"ר הוועדה הארצית לתכנון ובנייה, אביגדור יצחקי. בדיון בו השתתף גם ראש העיר יונה יהב, דיווח יצחקי לחברי המועצה כי על פי חוות דעת היוהמ"ש "במקרה בו מתרשמת המועצה הארצית שנוספות מאז החלטת ועדת המשנה לעררים ידיעות משמעותיות חדשות שעשויות לשנות את ההכרעה בו ניתן לקיים דיון נוסף.
כזכור, בניגוד לעמדתה של עיריית חיפה, אישרה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בחודש שעבר תכנית להרחבת בתי הזיקוק. בעקבות ההחלטה האומללה הודיעו עיריית חיפה והארגונים הסביבתיים לשר האוצר כי הם אינם מקבלים את הגזירה וינקטו בכל האמצעים המשפטיים והציבוריים על מנת לבטלה לרבות הגשת עתירה כנגד ההחלטה.
החלטת הוועדה הבוקר התקבלה לאחר שראש העיר יונה יהב, הופיע בפני הוועדה ואמר כי לא זאת בלבד שהמועצה הארצית רשאית לקיים דיון וכי בנסיבות שנוצרו קיום דיון נוסף הינו חובה ציבורית מהמדרגה הראשונה והוא נוגע לחייהם של כמיליון מתושבי מדינת ישראל.
בהחלטתה מהבוקר נאמר בין היתר: "לאחר ששמעה המועצה את עדכון היו"ר ולאחר שקיימה דיון בנתונים אלו, החליטה שיש מקום לבחון מחדש את הכרעת ועדת המשנה לעררים בתכנית מתחם בז"ן. המועצה סבורה, שיש לנושא ההפרות החוזרות לכאורה, כדי להוות ידיעות משמעותיות חדשות, שיש בהן להשליך ולהשפיע על תכנית שמציעה הסדרה של הפעילות במתחם בזן. לפיכך מחליטה המועצה שיש להזמין את הצדדים לערר בדיון בפני מליאת המועצה הארצית, על מנת שתדון ותכריע בערר בדיון נוסף. לאור הנתונים החדשים שהוצגו בפניה תישקל השלכותיהן על התכנית כפי נשאושרה ע"י ועדת השמנה לעררים.
ראש העיר יונה יהב ברך על החלטת הוועדה ואמר כי אין לו ספק שלאור הנסיבות החדשות שנוצרו כפי שאלה הוצגו על ידו בפני המועצה הארצית תשונה החלטת וועדת המשנה באופן שלא תתאפשר כל הרחבה או תוספת של מתקנים מזהמים.
יהב: "אנו דורשים מהממשלה וכל מוסדות התכנון לפעול לצמצום מידי בהיקף המתקנים המזהמים. בכל הנוגע להשפעת התעשייה על חייהם, נמצאים כמיליון תושבי מדינת ישראל בחוסר בהירות. כל עוד זה המצב, נמשיך להיאבק בתקיפות ומלוא המרץ כנגד כל פעולה אשר לא תיתן מענה אמיתי ותיצור שינוי של ממש באיכות חייהם של תושבי האזור.

תגובות