הוגדל הקנס בחיפה על אי איסוף צואת כלבים

במסגרת החמרת האכיפה בנושא צואת כלבים הוגדל הקנס והוא יעמוד בחיפה החל מתאריך 7.9.2016 על סך 730 ₪
191 דוחות נרשמו מאז תחילת השנה ע"י מפקחי העירייה כנגד בעלי כלבים שעשו את צרכיהם ברשות הרבים
הקנס בגין אי איסוף צואת כלבים בחיפה הוגדל והוא יעמוד החל מתאריך 7.9.2016 על סך של 730 ₪.
הגדלת שיעור הקנס אושרה על ידי שרת המשפטים, שר הפנים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ותכנס לתוקף ביום רביעי הבא ה – 7.9.2016.
הגדלת הקנסות מהווה חלק ממדיניות האכיפה המוגברת בה נוקטת העירייה כנגד התופעה המטרידה ופגעת באיכות חייהם של תושבי העיר.
הגדלת הקנס לשיעור המקסימלי הקבוע לחוקי עזר נעשתה לאחר שבעבר התמקדה פעילות העירייה בעיקר בתחום ההסברה.
במסגרת הגברת האכיפה בנושא נרשמו מאז תחילת השנה ע"י פקחי העירייה 191 קנסות כספיים בסך 475 ₪
שניתנו על פי חוק העזר הקיים – סכום שיגדל כאמור כבר בשבוע הבא לסך 730 ₪.
האכיפה מבוצעת ע"י מפקחי העירייה אשר מסיירים באופן גלוי וסמוי ברחבי העיר בשעות היום והלילה.
המפקחים שחלקם מסייר בשכונות העיר בבגדים אזרחיים מצלמים את הכלבים "בשעת מעשה" ומאתרים את בעלי הכלבים
באמצעות שבב אלקטרוני המוצמד לגופם של הכלבים, וכן על ידי מעקב אחר הכלבים לבתיהם.
במקביל ממשיכה העירייה באכיפה נגד כלבים משוטטים . מאז תחילת השנה הובאו ע"י פקחי העירייה לכלביה העירונית 189 כלבים
לאחר שנמצאו משוטטים ללא בעליהם. הכלבים נתפסו בכל שכונות העיר במסגרת אכיפה שגרתית שנועדה לצמצם את התופעה,
למנוע סכנת תקיפה, ולהקטין את המטרד הנגרם לתושבים.
כלבים שהובאו לתחנת העירונית לתצפית כלבת שוחררו לאחר קנס בסך 500 שקלים, דמי הובלה בסך 83 שקלים וכן 36.5 שקלים עבור כל יום שהות בכלביה.
בעלי כלבים שנתפסו ללא חיסון ורישיון נקנסו בנוסף לכל אלה בסך 730 שקלים ושוחררו לאחר חיסון ורישוי כלבים כנדרש בחוק.

תגובות