ב-2/8 יוצא לדרך מערך התחבורה הציבורית החדש במטרופולין חיפה

http://www.youtube.com/watch?v=6Gw97-ZfucA

כל הפרטים על שינויי הקווים והמסלולים – לחצו כאן!

לעדכונים שוטפים בדף הפייסבוק של המטרונית – לחצו כאן!

מהי המטרונית? "המטרונית" הינה מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים במטרופולין חיפה המתכוננת לפעול באמצעות אוטובוסים משודרגים, מרובי קיבולת ונמוכי רצפה, בעלי עיצוב המדמה רכבת קלה (להלן "מטרוניות"). המטרוניות תפעלנה בצירים בעלי העדפה ותספקנה רמת שירות גבוהה מהמקובל כיום, בזכות מאפייני תפעול ייחודיים.

מערכת "המטרונית" מורכבת מ- 3 קווים: הראשון מאזור צפון הקריות (בסמיכות למחנה כורדני לשעבר), דרך כביש 4, שד' ההסתדרות והעיר התחתית של חיפה ועד מרכזית חוף הכרמל, השני מקרית אתא למסוף בת גלים דרך שד' ההסתדרות והעיר התחתית של חיפה והשלישי מקרית ים וקרית חיים להדר בחיפה.

המטרונית תפעל על פי עקרונות מקובלים למפלס שירות גבוה במערכות BRT (Bus Rapid Transit), ובהם:

קיום תדירות נסיעות גבוהה מהמקובל, נוחות ובטיחות ברמות גבוהות, אספקת מידע זמין ואמין בזמן אמת, אמינות בשרות, שרות אוטובוסים מזין מתואם, קיום מעברים "שקופים" ככל שניתן בין מפעילי תחבורה ציבורית שונים ובין אמצעי נסיעה שונים, עלייה וירידה חופשיים מכל דלתות המטרונית, כרטוס משולב ומשותף למספר מפעילים, העדפה בזכות הדרך באמצעות קיום מסלולי נסיעה מופרדים (מת"צים), העדפה בזכות הדרך באמצעות מערכת העדפה בצמתים, מערך של מסופי נוסעים וחניונים של חנה וסע, מערכות ניהול צי רכב ובקרה.

מאפייני המטרונית כמערכת הסעת המונים: כלי רכב, תשתיות וטכנולוגיה

מבחינת כלי הרכב: עם תחילת הפעלת המערכת יופעלו 90 מטרוניות, מרביתן יאופיינו ככלי רכב בעלי הנעה קונבנציונאלית, באורך של כ-18 מטרים. בנוסף, יידרשו מס' יחידות קטן של כלי רכב בעלי הנעה היברידית (חשמלית-דיזל) באורך של כ- 18 מטרים.

על פי תכנית ההפעלה, יסופק מרבית השרות ע"י המטרוניות הקונבנציונאליות. עם זאת, המטרוניות ההיברידיות ישולבו בקווי השרות של המטרונית מלכתחילה, על פי תכנית ניסוי שתקבע. על פי תוצאות הניסוי יוחלט אם להרחיב השימוש במטרוניות היברידיות במסגרת מערכת המטרונית.

בכל מקרה, כלי הרכב שייבחרו יהיו בעלי עיצוב ייחודי, ויכללו, בין היתר: דלתות מרובות ורחבות, שיאפשרו כניסה ויציאה מהירה, מערכות ניהול צי מתקדמות, עיצוב פנים מתקדם ומערכות מידע בזמן אמת בתוך האוטובוס.

מבחינת תשתיות פיזיות: מת"צים באורך של כ- 37 ק"מ, שישרתו את שלושת קווי המטרונית

מסופים: מתוכננים חמישה מסופים במערכת המטרונית: צפון קריות (כורדני), קרית אתא, מרכזית המפרץ, בת גלים וחוף כרמל.

רציפים ותחנות: במערכת מתוכננות כ- 130 תחנות, ובהן תשתיות לשרות הציבור: סככות המתנה, מערכות מידע, ריהוט רחוב, מערכת כרטוס, אמצעי בטיחות ועוד.

עשרות צמתים לאורך מסלולי המטרונית. במרבית הצמתים יהיה ציוד שיתמוך במתן העדפה למטרוניות.

מבחינה טכנולוגית: העדפה בצמתים ומערכת בקרת תנועה. מערכת בקרת התנועה תהיה מחוברת לכל הצמתים ולכל הגלאים, ותוכל לקבל התרעות על תקלות שונות ולסייע בטיפול בהן. מערכת ההעדפה תסייע בקיצור זמני הנסיעה של המטרוניות.

כרטוס חכם: תמיכה ביישומי כרטוס משותף וכרטוס חכם.

מידע זמין ביחס לשירותי כלל המפעילים: הטמעת מערכת מידע שבה ירוכז מאגר מידע זמין ונגיש ביחס לכלל שירותי מפעילי התחבורה הציבורית בארץ. במסגרת זו יוכל הציבור לקבל תשובות לשאלות המתייחסות לשירותי מספר מפעילים, כגון: כיצד מגיעים ממוצא ליעד (גם כאשר המסלול המתאים כולל מעבר בין מפעילים ובין אמצעי נסיעה שונים). שרות זה יהיה זמין באינטרנט, כמו גם במענה לפנייה טלפונית. השרות יכלול גם תשובות המתייחסות למידע בזמן אמת, ככל שיסופק ע"י המפעילים.

מידע בזמן אמת: מידע על מיקום המטרונית ומידע על הגעת המטרונית לתחנות הבאות במסלול הקו. המידע מבוסס על ציוד המצוי בכלי הרכב ועל מערכת מידע תומכת. מידע זה יימסר באתר האינטרנט של כלל המפעילים, במרכז המידע הטלפוני שיפעיל משרד התחבורה, וע"י מפעיל המטרונית ביחס לפעילות המטרונית בלבד. במסגרת המידע בזמן אמת מתוכנן להציב ולהפעיל שלטים אלקטרוניים ברציפים, אשר ימסרו את המידע האמור ביחס למטרוניות ולאוטובוסים מזינים וכאלה שתהיה להם הרשאה לפעול בצירי המטרונית.

בקרה על פעילות המפעיל: כוללת, בין היתר, בקרה אוטומטית על עמידת המפעיל במחויבויותיו, לרבות מדידה שוטפת של רמת השרות וקביעת מדד רמת השרות של המפעיל; ובקרת תקינות מערכות טכנולוגיות ודיווחים לממשלה.

אכיפה במת"צים: מערך אכיפת בלעדיות הנסיעה במת"צים למטרוניות ולכלי רכב מורשים, זאת באמצעות מערך של מצלמות שישדרו את הפרות החוק למוקד מפענח, וזה יעביר את המידע למשטרה לצורך החלטה על רישום דו"ח לבעלי הרכב המפר.

סדר ציבורי: שמירה על הסדר הציבורי באזורי פעילות המטרונית, ובמיוחד ברציפים. ייבחן מימוש באמצעות הפעלת מצלמות ברציפים, שיחוברו למוקד מאויש לטובת שמירת הסדר הציבורי, מניעת ונדליזם וסיוע במקרים של אירועים חריגים.

שאלות ותשובות

מתי המטרונית תתחיל לפעול? – עם סיום המכרז להפעלת המטרונית, בו זכתה חברת דן, נקבע כי קווי המטרונית יחלו לפעול תוך כשנתיים ממועד זה, כלומר אוגוסט 2012. השנתיים הקרובות יוקדשו להמשך סלילת מסלול המטרונית. המפעיל שנבחר (חברת דן) זקוק גם הוא לתקופת התארגנות, לשם רכישת כלי הרכב והמערכות הטכנולוגיות הנדרשות ממנו.

כמה תעלה נסיעה? – עלות הנסיעה במטרונית יהיה זהה לעלות הנסיעה באוטובוס. מחיר הנסיעה ימשיך להיות מחושב כפי שנעשה כיום – בהתאם למוצא וליעד הנסיעה. גם בעידן המטרונית ניתן יהיה לעבור מאוטובוס לאוטובוס, מאוטובוס למטרונית או ממטרונית לאוטובוס, במסגרת של שעת נסיעה אחת, בדיוק כמו היום! אגד ומפעיל המטרונית יהיו חייבים לכבד את כרטיס הנסיעה האחד של השני, ללא תוספת במחיר הנסיעה. כרטיסי הנסיעה עצמם ישודרגו, ויהפכו ל"רב-קו" – כרטיס אלקטרוני חכם נטען רב פעמי, שכבר היום מתחיל להחליף את כל סוגי הכרטיסים שהכרתם. הכרטיס יאפשר נסיעה בכל קווי התחבורה הציבורית, הוא אישי וניתן להטענה בכל סכום כסף שרוצים.

כיצד נקנה את כרטיס הנסיעה? – בפעם הראשונה, יצטרך כל נוסע להגיע לעמדה להנפקת כרטיסים חכמים. שם הוא יצטלם, ויקבל כרטיס "רב קו" אישי. את הכרטיס ניתן יהיה להטעין בכסף (בסכום כללי, בכרטיסיה או בחופשי חודשי) אצל נהגי האוטובוס בקווי אגד, במשרדי קבלת קהל בתחנות המרכזיות (מרכזית המפרץ ומרכזית חוף הכרמל) או באמצעות מכונות כרטוס אוטומטיות, שיוצבו בכל אחת מתחנות המטרונית. בתקופת ההפעלה הראשונה דיילים ומפקחים יסייעו לנוסעים בשימוש הראשוני בכרטיסים.

כיצד נשלם בפועל על כל נסיעה?: התשלום עבור כל נסיעה במטרונית יתבצע באמצעות כרטיס ה"רב קו". בכל תחנת מטרונית יוצבו בין 3 ל-6 מכשירי ולידציה (הפועלים באמצעות בר קוד, בדיוק כמו אצל הקופאיות בסופר). כאשר הנוסע יעביר את כרטיס הרב קו שלו בסמוך למכשיר, המכשיר ייבחן האם בכרטיס מוטען סכום כסף המספיק לנסיעה. אם יש מספיק כסף על הכרטיס, המכשיר ינכה את הסכום הנדרש מהכרטיס וייתן חיווי לבעל הכרטיס, שהוא רשאי לנסוע במטרונית. באופן דומה, יפעל הולידטור גם עם כרטיסיות וחוזי חופשי – חודשי. במידה ותהיה בעיה עם הכרטיס או עם סכומי הכסף הטעונים בו או עם סוג כרטיסיה או החופשי – חודשי, ייתן המכשיר חיווי מסוג שונה, ויפנה את בעל הכרטיס למכונות הכרטוס הנמצאות גם הן בכל תחנה. התוצאה של יישום שיטת תשלום זו היא, שלמעשה כל מי שנמצא על מטרונית, בכל רגע נתון שהוא, ייחשב כמי ששילם את מחיר הנסיעה. סיירת של פקחים, שתפעל בכל שעות פעילות המטרונית, תבצע ביקורת שוטפת לכרטיסי הנוסעים ובמידה ויימצא נוסע שלא שילם את מחיר הנסיעה, הוא ייקנס במקום בסכום הגבוה בעשרות אחוזים ממחיר הכרטיס הרגיל.

מה עם איכות הסביבה? – מרבית המטרוניות שיפעלו במטרופולין חיפה יהיו בעלי מנועי דיזל, אשר יעשו שימוש בדלק נקי, מסוג יורו 5 ומעלה. בנוסף, המפעיל יחויב לרכוש מספר מצומצם של מטרוניות היברידיות, בעלות מנוע משולב דיזל-חשמל. המטרוניות ההיברידיות יפעלו תחילה במתכונת של ניסוי, על מנת לוודא כי הן מתאימות לשימוש כאמצעי תחבורה ציבורית אמין. במידה והניסוי יצלח, ייהפכו המטרוניות ההיברידיות לחלק מצי המטרוניות הקבוע, וכל רכישה של מטרוניות חדשות תהייה של מטרוניות היברידיות.

בנוסף לכלי הרכב עצמם, הצלחת מערכת המטרונית תביא למעבר של נוסעים מהרכב הפרטי למטרוניות, דבר שיקטין את עומסי התנועה בכבישים, את רמת זיהום האוויר והרעש ואת כמויות הדלק הנצרכות במטרופולין.

תוכנית לעתיד – כבר כיום, אנו בוחנים הרחבת רשת המטרונית. הבחינה כוללת, בין היתר, חיבור טירת כרמל ונשר למערכת המטרונית וכניסת המטרונית למרכז קרית אתא (רח' העצמאות). גם הארכת הקו האדום לכיוון עכו וחיבור רכס הכרמל למערכת הם חלק מן הרעיונות הנבחנים בימים אלה. הבסיס לכל הרעיונות הללו הוא הרצון לחבר את כל חלקי מטרופולין חיפה ברשת תחבורה ציבורית היררכית מלאה, שתכלול את כל המרכיבים הדרושים על מנת לספק שירות ונגישות מכל חלקי המטרופולין ואליו.

נגישות לבעלי מוגבלויות? – משרד התחבורה מקדם בימים אלה את הסדרת כל התחבורה הציבורית לשימושם על ידי בעלי מוגבלויות. כיוון שהמטרונית הינה חלק מהיצע התחבורה הציבורית בארץ, גם עליה חלות התקנות הרלוונטיות. ולכן, העלייה והירידה מרכבי המטרונית תתאפשרנה גם לבעלי מוגבלויות, בתחנות המטרונית יסומן פס מיוחד לשימוש כבדי ראיה ועיוורים ויכריזו את מס' הקו שנכנס לתחנה. בתוך המטרוניות יכריזו את שם התחנה הקרובה, ותתאפשר קבלת נתונים גם באמצעות שילוט בתחנות, בטלפון הנייד ובאינטרנט. וכמובן, גם כלי הרכב עצמם יחויבו לעמוד בכל התקנים הקשורים בנגישות.

 

תגובות