מאות תחנות אוטובוס חדשות יוצבו ברחבי העיר

מועצת עיריית חיפה אישרה לאחרונה תוספת תקציבית בסך 2.5 מיליון ₪ להמשך שדרוג וטיפול בתחנות ובסככות אוטובוסים ברחבי העיר. מדובר בתוספת לתקציב בסך – 2.5 מיליון שכבר אושר בתחילת השנה למטרה זו כך שסה"כ התקציב המיועד למטרה זו יסתכם השנה בכ – 5 מיליון ₪

תוספות התקציב נועדה להחלפת תחנות אוטובוס ישנות בתחנות חדשות בכל רחבי ושכונות העיר. בחיפה מוצבות כיום כ– 1200 תחנות אוטובוס מתוכן כ – 600 תחנות חדשות ומקורות שהוצבו בעיר במהלך השנים האחרונות. תוספת התקציב תאפשר להמשיך בפרויקט המבוצע ע"י העירייה באמצעות חברת יפה נוף ולהוסיף מאות תחנות חדשות במקומות בהם היו עד עתה עמודים בלבד. סדר עדיפות הצבת התחנות יקבע על פי כמות הנוסעים המשתמשים בכל תחנה בהתאם לנתוני משרד התחבורה.

התחנות והסככות החדשות מותאמות לאנשים עם מוגבלויות פיזיות וחושיות. כך למשל, עבור כבדי ראייה ועיוורים יסומן קצה הרציף באבנים עם גבשושיות ובצבע ניגודי לרקע, יותקנו שלטים מיוחדים ללקוי ראייה בהם יפורטו מספרי הקווים העוברים בתחנה במספרים גדולים בצבע שחור על רקע צהוב מספרי הקווים העוברים בתחנה, ויוצבו שלטי אלומיניום בהם יסומנו מספרי הקווים בכתב ברייל עבור העיוורים.

בתוך כך מונגשות התחנות לכיסאות גלגלים ללא הפרשי גובה בין הסככה למדרכה. לצורך כך בוטלו מדרגות הבטון שהיו נהוגות בעבר. בתחנות מותקנים ספסלי ישיבה תקניים הכוללים מאחזי יד על מנת להקל על אנשים המתקשים בקימה מישיבה לעמידה.

תגובות