מתכון שכל הורה בעיר חייב להכיר!

הגיע הזמן לחשוף אתכם למתכון המנצח שהולך איתנו כבר שנים רבות…

מסוג המתכונים שכל הורה צריך להכיר!

חצ"ב בגן
מדע בגן הילדים בהשראתו של פרופ' דן שכטמן זוכה פרס נובל לכימיה לשנת 2011 – פרופ' דן שכטמן זוכה פרס נובל לכימיה לשנת 2011 מאמין בחינוך בגיל הרך ודואג שהילדים יקבלו את החינוך במיטבו כך שיהיה תואם את המאה ה-21. פרופ' שכטמן נענה לפנייתו של ראש העיר, יונה יהב וחבר למחלקה לחינוך קדם יסודי בעירייה ולפיקוח על גני הילדים במשרד החינוך ועמד בראש צוות פדגוגי שבחר את נושא המים כציר מרכזי למיזם העירוני "חצ"ב בגן" (חוקרים צעירים במדע וטכנולוגיה) שהנו ייחודי לעיר חיפה – בה נמצא נמל חיפה הגדול והחשוב בישראל. התכנית מטפחת וממנפת את הסקרנות הטבעית של הילדים בנושאים רלוונטיים ומשמעותיים תוך דגש על פיתוח חשיבה מדעית טכנולוגית ומתמטית. לצורך כך מפתחים בימים אלו מרכז חקר מים ונמל חיפה, אשר יחולק לכל 60 הגנים המשתתפים בתכנית (בכל המגזרים שבעיר). מנהלי/ות גנים אלו לוקחים חלק בהשתלמות דו שנתית ב"מדעטק" המושתתת על הכרות והתנסות עם נושאים מתחום המדעים וקישורם לתחום החברתי והטכנולוגי בהיבטים פדגוגיים. הכרת תהליך התיכון ושימת דגש על מודעות ההשפעה ההדדית של המוצרים הטכנולוגים והסביבה. מתן כלים לעבודה בתחומי המדע והטכנולוגיה. הילדים בתיווכו של הצוות החינוכי עוסקים בפעילויות חקר, בחומרים שונים בדגש על המים, בתהליכי תיכוּן, במדידות, בשימוש בכלי מדידה, במשחקים ובהתנסויות כדרך של למידה.

מקפצה לחיים
מקפצה לחיים הינה תכנית עירונית מניעתית הפועלת מזה שלוש שנים בגני הילדים בחיפה, ששמה לה למטרה לפגוש ילדים בנקודה קריטית ברצף ההתפתחות בגילאי טרום חובה ולהזניק אותם קדימה. מטרות התכנית לצמצם פערים התפתחותיים בתחום שפה, מוטוריקה עדינה וגסה ובתחום ההתנהגותי רגשי חברתי. להעצים את הצוות החינוכי בגן בתחומי ההתפתחות השונים תוך קידום שפה משותפת ועבודה צוותית ולהקנות ידע וכלים מעשיים להורות מיטבית ולטפח קבוצת הורים תומכת ומשפיעה בחיי הקהילה. התכנית מעשירה את כלל הילדים בכיתות הגן ופועלת באמצעות הצוות החינוכי של הגן, וצוות פארא רפואי הכולל קלינאים, מרפאים בעיסוק ופסיכולוגים. אנשי מקצוע אלו הופכים להיות חלק אינטגראלי מצוות הגן ופועלים כצוות בשיתוף פעולה מלא. העבודה עם הילדים מתבצעת בהלימה לתכני הגן. הצוותים מודרכים לצורך העצמה מקצועית ומועשרים על ידי אנשי המקצוע הן ברמה התאורטית מקצועית והן ע"י הדגמות ודיאלוגים משותפים במסגרת העבודה בגן ובישיבות הצוות. מתקיימים מפגשי חוויה והעצמה של ההורים וקבוצות הורים למשך 10 מפגשים. בעקבות הפעלתה של התכנית ניתן לראות שמספר הילדים המופנה למסגרות חינוך מיוחד ומספר הילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה הצטמצם בכ- 5%.

בת"ס ירוקים
בתי הספר היסודיים בעיר חיפה עוברים תהליך ההסמכה לקראת קבלת תו בית ספר ירוק ובית ספר ירוק מתמיד.
בתוכנית לחינוך סביבתי ולקיימות מובילה העירייה את בתי הספר יחד עם משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה ליישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ביסוס עקרונות של למידה על הסביבה, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה.
בית ספר שעומד בכל הקריטריונים שהוגדרו: ביצוע תוכנית לימודים בנושאי סביבה, הנהגת שימוש מושכל במשאבים וביצוע פרויקט סביבתי קהילתי – זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".
תוכנית ההסמכה כוללת לימודים עיוניים בנושאי איכות הסביבה (גיאוגרפיה, מדעים, חברה..), שימוש מושכל במשאבי ביה"ס (מים, חשמל, נייר ואיסוף פסולת למחזור), מעורבות קהילתית, והקמת מועצה ירוקה המורכבת מנציגים של תלמידים, מורים וקהילה.
בסיום התהליך ביה"ס מציג את הקריטריונים בפני ועדת שיפוט צוות היגוי ומקבל את תעודת ההסמכה כבית ספר ירוק.
בית ספר ירוק מתמיד נדרש לעמוד בקריטריונים רחבים הרבה יותר, לעמוד בכל הקריטריונים במשך שנתיים לפחות, להפחית צריכה בכל המשאבים שהוגדרו, להרחיב את הפעילות לכלל שכבות בית הספר ולהפוך את החינוך החברתי לחלק חשוב בשיח הבית ספרי והקהילתי.
בעיר חיפה יש השנה 33 בתי ספר ירוקים ושמונה בתי ספר בעלי תו ירוק מתמיד.

המערכת הקהילתית
מערכת פנאי עירונית הכוללת חוגים לילדים החל מגילאי גן, נוער ומבוגרים ומועדוניות לילדי בתיה"ס היסודיים.
חזון המערכת הוא לראות את אורות בית הספר דולקים אל תוך הלילה ומאירים את הקהילה בפעילות תוססת ואיכותית .
המערכת פועלת מתוך תפיסה כי בית הספר הוא לב הקהילה, העוגן החינוכי והחברתי שלה.
פעילות המערכת הקהילתית מתקיימת בבית הספר לאחר שעות הלימודים במסגרות המוכרות לילדים .
המערכת ממנפת את העשייה האומנותית והתרבותית בבית הספר .
המערכת מאתרת ילדים מוכשרים בתחומי הספורט, המחול, תיאטרון ,אומנות פלסטית ועוד .
צוות בית הספר מכיר את התלמידים בהיבטים נוספים על מגוון כישרונותיהם .
ניתנת אפשרות לתושבי השכונה להשתמש במתקני בית הספר בשעות הערב
חבורות הזמר, נבחרות ההתעמלות ולהקות המחול משולבות באירועים בית ספריים ועירוניים.
המערכת משולבת בחיי בית הספר ומעודדת כניסת גורמים כגון :תנועות הנוער וארגונים .
רצף חינוכי – המערכת מהווה פלטפורמה עיקרית להפעלת תחום חברתי- קהילתי בתוכניות הרצף החינוכי בעיר, הדגשים והמענים הם בהלימה לצרכים שהועלו בתהליך בניית המתווים הקהילתיים ומתייחסים לשימת דגש על צריכת פנאי איכותית ,על חיבור לתנועות הנוער וחיבור בין המערכות בקהילה .
פועלת בלמעלה מ-30 בתי ספר ציבוריים בעיר חיפה. במגזר היהודי והערבי .

מצוינות במדעים
התוכנית שמה לה ליעד לעודד את תחום המדע בבתי-הספר בעיר, במטרה לטפח מצוינות ולהצמיח מנהיגות אקדמית וחברתית. מטרות התוכנית: הגדלת שיעור הבוגרים בעלי בגרות מדעית איכותית , כולל בגרות במתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל וכן מקצוע מדעי מוגבר אחד לפחות (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ו\או מחשבים).
שיפור הישגי התלמידים והעלאת שיעור התלמידים המצטיינים במקצועות המתמטיקה והמדעים.
הגברת המוטיבציה של תלמידים מצטיינים להשתלבות בלימודים אקדמאים בתחום המדעים, במחקר מדעי ו\או בתעשייה עתירת ידע.
גיבוש קבוצת איכות חיובית, וחיזוק ערך המצוינות וההצטיינות בתיכונים.
דרכי הפעולה בתוכנית- בנית מערך קבוע של תומכות למידה:
לאורך כל השנה מתבצעת למידה לאחר שעות הלימוד הרגילות, בהוראת מורי הכיתה ו\או מורים מוסמכים בעלי ניסיון בהכנה לבגרות,.
שעות קצה: הלמידה בקבוצות קטנות עם מורה הכיתה, מידי שבוע לאורך השנה כולה.
תגבור לבחינות: מתקיימת למידה מרוכזת ומוגברת לקראת בחינות-מתכונת ובחינות-בגרות במקצועות מתמטיקה ומדעים.
קורס קיץ: לתלמידים ניתנים קורסי קיץ מרוכזים לחיזוק ההישגים במתמטיקה של התלמידים על פי הצורך מכתה ז-יב מכינת מעבר בין כיתה ט' ל-י', לקראת שיבוץ ברמת מתמטיקה מוגברת (4-5 יח"ל).
בנית מערך תוכניות העשרה: – במסגרת התוכנית ישתתפו התלמידים לאורך השנה:
בתוכנית העשרה מדעית ותרבותית: ביקור בתעשייה , במכון ויצמן, בטכניון במדעטק ועוד.

כ- 180 מורים למתמטיקה ומדעים המלמדים ב-10 בתי ספר בהם פועלת התוכנית המעבירים כ- 10,000 שעות תגבור בשנת לימודים.
משתתפים בתוכנית כ-1500 תלמידים מכתה ז-יב ב-10 בתי ספר תיכוניים עירוניים בעיר.
תוכנית טעמים בשנה"ל תשע"ג גובשה תוכנית חדשנית וניסיונית, אשר מהותה טיפוח יצירתיות על-ידי שילוב בין מדע לאמנויות. גיבוש התכנית לווה על-ידי צוות מומחים בתחומים הרלוונטיים, מקרב אנשי האקדמיה ופרופ' שרון פוליאקין ראש המשכן לאומנות באוניברסיטת חיפה כ- 60 תלמידים בעלי אוריינטציה מדעית מ-4 בתי ספר מגיעים בשעות אחה"צ לסדרת מפגשים באוניברסיטת חיפה ומקבלים סדנאות משלושת התחומים: תיאטרון, אומנות ומוסיקה. התלמידים מוזמנים להשתתף בכל אירוע/ הפקה או תערוכה המתקיימים במשכן לאומנויות.

מובילות לטכניון
יוזמה חיפאית ייחודית, אשר מטרתה לקדם תלמידות למדע, טכנולוגיה ולתעשייה.
התכנית מובלת על ידי המחלקה להעצמה חינוכית בעיריית חיפה, בשותפות עם ויצו, הטכניון, התאחדות התעשיינים, מוזיאון המדעטק, והחברות אינטל, יב"מ ורפאל.
במסגרת התכנית, נהנו בשנה"ל תשע"ג כ-150 תלמידות בכיתות ז'-ט', מהתיכון הממלכתי עירוני ג' והתיכון הממלכתי-דתי עירוני ו', מחשיפה לתעשיות מגוונות – באמצעות סיורים והרצאות מפי מנהלים בכירים בתחום,
התנסות במעבדות מתקדמות וימי מדע וחקר ביחידה לנוער שוחר מדע בטכניון ובמוזיאון במדעטק, וכן נחשפו לעולם ההי-טק דרך סיורים והרצאות בחברות יב"מ ואינטל.
תלמידות כיתה ט' ביצעו במהלך שנה"ל פרויקט חקר מדעי בנושאים מגוונים הקשורים למשק המים בישראל, תוך ליווי אישי של סטודנטים לתארים מתקדמים מהטכניון, אשר מתמחים בתחום החקר הרלוונטי.
תלמידות כיתה ח' נהנות בקיץ ממחנה טכנולוגי ייחודי אשר פותח ביב"מ בהתאמה למטרות הפרויקט, ובסיומו יציגו התלמידות תוצרים אשר פותחו במהלך המחנה.
בשנה"ל תשע"ד ישתתפו בתכנית כ-200 תלמידות סה"כ, וביניהן תלמידות כיתה י', אשר יחלו את שנתן השלישית בתכנית, וישובצו בקבוצות מחקר על פי מגמת הלימוד אשר בחרו בתיכון (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה או רובוטיקה), אשר במסגרתן ילמדו על עבודת החוקר במעבדות הטכניון, בהתאמה למקצועות הלימוד הרלוונטיים.

התמדה
מערכת החינוך בעיר חיפה שמה לעצמה מטרה לתת הזדמנות לכל תלמיד/ה לסיים 12 שנות לימוד בביה"ס השש שנתי בו החל את לימודיו.
ב- 9 שנים האחרונות מיישמת מערכת החינוך מדיניות זו ועומדת באופן עקבי על 1.8% תלמידים שעוזבים את בתי הספר השש שנתיים ומכוונים
למסגרות לימוד אחרות.
ההישג הגדול של מדיניות זו, שיותר מ-98% מהתלמידים נשארים בתוך בתי הספר התיכונים העירוניים, מקבלים מענה מותאם ומסיימים בהצלחה
את לימודיהם במערכת החינוך בה החלו את לימודיהם.
תהליך ההתמדה שמיושם בעיר ב-9 השנים האחרונות הביא לשינוי דרמטי! מעזיבה של 40% מהתלמידים במעבר מט' לי' (לפני 9 שנים) ל- 1.8%.
התהליך מגובה במודל עבודה רב מערכתי ובין תחומי ובתוכניות תמיכה רחבות והוליסטיות.

דרך אגב גם העוגה יצאה מדהימה וטעימה והנה המתכון המלא : עוגת שוקולד מנצחת

תגובות