נפרדים משמעון פרס

דגלים שחורים וזרי זיכרון הונחו על שלט ההנצחה "נאות פרס" במבואות הדרומיים של חיפה. השכונה נחנכה באוקטובר 2014 בהשתתפותו של נשיא המדינה שמעון פרס ז"ל.
שנתיים לפני תום כהונתו כנשיא המדינה ביקש ראש העיר חיפה יונה יהב לבקרו במשכנו בבית הנשיא. במהלך פגישתם, ביקש יהב לקבל ברכתו לקרוא את אחת משכונות העיר החדשות על שמו "נאות פרס" ולעשות זאת עוד בחייו. הנשיא הקשיב ונתן ברכתו. בפגישה זו פרשׂ שמעון פרס בפני יהב את חזונו: "ישראל חייבת להיות חלוצה ומובילה בתחום חלקי חילוף לגוף." על בסיס היכרותם העמוקה ורבת השנים של השניים ביקש יהב מהנשיא להכריז על חיפה תהיה כבירת הביומד של ישראל
ההחלטה על קריאת השכונה ע"ש הנשיא התשיעי של מדינת ישראל התקבלה בשעתו ע"י מועצת עיריית חיפה מהטעם כי המתחם משקף במידה רבה את פועלו וחזונו של נשיא המדינה שמעון פרס ויהיה זה לכבוד לחיפה לקרוא לאזור "נאות פרס" וכבוד לנשיא שמרחב רב-גוני זה המשקף את דמותו ייקרא בשמו.
יהב: "לא לעיתים קרובות אישים זוכים שיקראו שכונה על שמם בעודם בחיים. לא לעיתים קרובות זוכה עם שיקומו לו מנהיגים שיטו את גורלו וישנו את תפיסת עולמו. כשאני מנסה לדמיין את ההיסטוריה החדשה של הציונות בלי שמעון פרס – הדבר הראשון שאני חושב עליו הוא שאני לא רוצה לדמיין את ההיסטוריה שלנו בלי שמעון פרס. יש מעט מאוד מנהיגים שהמילים הגדולות תקומה, בנייה, התחדשות וארץ ישראל הם חלק מתבנית אישיותם ומדמותם הציבורית. אני מבקש לומר את מה שזכיתי להגיד לו עוד בחייו בטקס קריאת השכונה על שמו – תודה שמעון, שהיה לך האומץ להילחם עבורנו. באותה המידה שהיה לך האומץ לומר לנו להפסיק להילחם. אנחנו מודים לך שהייתה לך תבונת השנים. לא רק השנים במובן של "שנות חייך", אלא השנים במובנן העמוק יותר – השנים שיבואו.
חיפה כולה גאה בשכונה החדשה שהוקמה במבואותיה. השלטים שנתלו בכניסה לעיר ומבשרים "נאות פרס" ממלאים אותנו לא רק בגאווה, אלא גם בתחושה עמוקה של צדק, ובמידה לא מבוטלת של התרגשות. השכונה החדשה כוללת את פארק המדע שלנו, ומשום שאנו מכירים את פועלך וחזונך שהוביל את ישראל להיות מעצמה של הייטק, אנו יודעים כי גם זה מוסיף וודאי קורת רוח.
אני מרשה לעצמי להודות בהזדמנות זו למזל שנקרה על דרכי להצטרף אליך, ולהיות לצדך כבר ב-1975 ולאורך כל השנים. תודה לך שמעון על מה שלמדתי ממך, ועל הסכמתך למעמד הזה. חיפה מודה לך.

תגובות