עיריית חיפה החלה בשיקום היערות, העצים והחורש הטבעי !

18 צוותי גיזום שלרשותם ציוד כבד הכולל מנופים, טרקטורים, מגרסת עצים, נמצאים בשטח מאתמול ומבצעים פעולות לשיקום 2800 דונם של יערות, חורש טבעי וגנים ציבוריים שנפגעו בשריפה. בשלב הראשון נכרתו עצים שהוגדרו כמסוכנים ולאחר מכן יכרתו יתר העצים שאינם ניתנים לשיקום. העבודות מתבצעות בליווי מחלקת התברואה של עיריית חיפה אשר דואגת לאיסוף עצים וגזם בתום עבודתם של צוותי הגיזום וניקיון הרחובות.
בשלב השני יחל שיקום מלא של החורשות העירוניות בהן תתבצע הכנת הקרקע, יוקמו מערכות השקיה ויינטעו מחדש עצים גדולים מזנים מקומיים ובעיקר עצים רחבי עלים ולא מחטניים ואורנים שהנם עצים דליקים וממפיצי שריפות. העצים יינטעו במרווחים שימנעו ככל הניתן מעבר אש בין צמרות העצים.
בשטחי הוואדיות בהם היה חורש טבעי תתבצע העבודה בהדרגה בהתאם לתנאי השטח והטופוגרפיה למניעת פגיעה בקרקע ומניעת בעיות סחף. בשטחים אלה יתקיים מעקב אחר ההתחדשות הטבעית של הצומח ולאחר החורף ינקטו פעולות לעידוד צמיחת המינים המקומיים כמו עצי אלון וכריתת זרעים של עצי אורן שינבטו מחדש.
שבילי הטיול בנחלים [כמו נחל אחוזה] יסגרו בפני מטיילים עד להודעה חדשה מחשש לפגיעה בנפש כתוצאה מקריסת עצים. לאחר החורף יקיימו האגרונומים של עיריית חיפה הערכה מחודשת ויתבצעו מבצעי נטיעות המוניים בהם ישותפו תושבי העיר ותלמידי בתי הספר.

תגובות