צו הפסקת עבודה שיפוטי מיידי נגד חברת תש"ן

מתחת לרדאר וללא היתר בנייה כנדרש בחוק, מבצעת חברת תש"ן, שהינה בבעלות ממשלתית, בימים האחרונים עבודות לפירוק אחד ממכלי הנפט במתחם הצמוד לשכונת קריית חיים במפרץ חיפה.
בעיריית חיפה רואים בחומרה רבה את התנהלותה של תש"ן. הנהלת החברה מנצלת את העובדה כי הינה בבעלות ממשלתית וכהרגלה בקודש פועלת בניגוד לחוק פעם אחר פעם. מחובתו של ביהמ"ש למצות את הדין עם הנהלת החברה אחת ולתמיד ולהורות לחברת תש"ן להפסיק מיד את כל עבודות הבנייה במתחם.

ביהמ"ש דחה את בקשתה של תש"ן לביטול צו הפסקת עבודות בנייה שבוצעו ללא היתר אשר הוציאה עיריית חיפה.
הבקשה לצו הפסקת עבודה שיפוטי מיידי הוגשה לביהמ"ש לעניינים מקומיים בעקבות עבודות לפירוק מיכל נפט במתחם שביצעה תש"ן ללא היתר בנייה כנדרש בחוק
הבקשה לצו הפסקת עבודה הוגשה לאחר סיור שערכה המפקחת על הבנייה לפני כשבועיים במתחם חוות המכלים – תש"ן בקרית חיים. במהלך הסיור נתגלו עבודות להריסת דופן מיכל קיים ובנייתה מחדש מבלי שהוגשה בקשה להיתר בנייה לעבודות. הצו ניתן במעמד צד אחד לבקשת עיריית חיפה בתאריך 23 בנובמבר, בעקבותיו פנתה חברת תש"ן שהינה בבעלות ממשלתית בבקשה לביטול הצו.
בדיון שנערך בביהמ"ש סירבה השופטת ג'אדה בסול לקבל את טענותיה של חברת תש"ן וקבעה כי "דין הבקשה לביטול הצו להידחות והצו יוותר על כנו". בהחלטה נקבע כי: "לא ניתן, לפי הגיונם של הדברים, לקבל פרשנות לפיה החלפת דפנות של מיכל המיועד לאחסון נפט בהיקף נרחב תיחשב כהחלפת רכיב הפטור מקבלת היתר, כאשר אך ללא צורך בחו"ד מקצועית ומעיון פשוט בתמונות המיכל והעבודות שבוצעו, ניתן לראות בבירור כי עסקינן בפירוק חלקים של המיכל אשר פגיעה בהם עלולה לפגוע ביציבותו…דפנות המיכל הן השלד שלו ועל כן לא ברורה לי הטענה כי מדובר בהחלפת רכיב פשוטה ולא מובנת לי ההתפלפלות של תש"ן באשר לפרשנות תקנות הפטור כאשר מדובר בעבודות שהן חלק מהותי בסיסי של המיכל המחייבות קבלת היתר בנייה בטרם ביצוען."
זוהי איננה הפעם הראשונה שחברת תש"ן מנסה את מזלה ומבצעת עבודות בנייה ללא הגשת בקשת היתר לבנייה ומבלי שהתקבל היתר. רק במרץ האחרון, הובילה עיריית חיפה מאבק נגד תש"ן על בניית גדר ימית בחוות המיכלים ללא היתר אשר גרמה להריסת חוף הים. במקרה נוסף שאירע בשנת 2009, בוצעה עבודה זהה של החלפת דופן מיכל קיים ללא היתר ונשלחה התראה להנהלת החברה.
בעיריית חיפה בירכו על החלטת ביהמ"ש והדגישו כי העירייה לא תסבול כל הפרת דין ע"י מפעלים מזהמים במפרץ חיפה. חלפו לבלי שוב הימים בהם ממשלת ישראל וחברות שבבעלותה עשו במפרץ חיפה ככל העולה על רוחם. אנחנו נמשיך במדיניות של אפס סובלנות ביחס להפרות דין מצד אותם המפעלים ובמידת הצורך לא נהסס לנקוט בצעדים פליליים נגדם ונגד הנהלתם.

תגובות