שיקום השריפה

שיקום שריפה 18/01-25/12

הירוק חוזר לעיניים! ברוב האזורים אנו רואים התחדשות של הצמחייה הטבעית בנוסף לנטיעות שהתבצעו במהלך השיקום.
נחל אחוזה – ממשיכות עבודות גיזום, ריסוק וניקיון בתוך ערוץ נחל אחוזה.
השמורה – עקב ההצפות שהיו ברחוב אורן, מתבצעות עבודות שיפור הניקוז באזור.
הנטקה – אינשטיין – נמשכות הנטיעות בין רחוב הנטקה לרחוב אינשטיין.

שיקום שריפה 11/12-25/12

צוללת דקר-שז״ר – הסתיימו הנטיעות. נמשכת העבודה על שיפור הטרסות למניעת סחף.
נחל אחוזה – ניקיון של העצים השרופים והשטח.
השמורה – עבודות גיזום וניקיון השטח מעצים שרופים ופסולת.
הנטקה – שיקום וחיזוק טרסות שניזוקו בגשם ונטיעות בין הנטקה לאינשטיין.
בי"ס רוממה – הסתיימו הנטיעות על הרכס שמתחת לבית ספר רוממה.

שיקום שריפה 9/11-16/11

צוללת דקר-שז״ר – המשך נטיעות על הרכס שמתחת לבתים ופינוי סחף במורדות הרכס. בניית עדניות לניתוב סחף בשיתוף עם תושבי האזור.
דרך פרויד – עבודות פינוי פסולת וגיזום עצים המהווים סכנה, בתוך נחל אחוזה מתחת לשכונת אלמוגי.
ציר חנקין – הסתיימה הנחת הרשתות וחיזוקה לאורך הציר. בנית חומת אבן ויציקת בטון לחיזוק ומניעת סחף בציר התנועה.
בי"ס רוממה – בוצעה שתילת עצים ושיחים בצומת פיק"א, המשך נקיון ושתילת עצים מתחת לבי"ס.

שיקום שריפה 27/10-6/11

אחרי הגשמים הראשונים שפקדו את חיפה, הסחף הגדול נבלם ברובו ורשתות הקוקוס והברזל מנעו דרדרת אבנים ברכס של אזורי השריפה.
הנטקה/אורן/הפרחים/השקמה – החלו עבודות ניקיון ופינוי פסולות בכתמי שריפה בין הבתים.
דרך חנקין – פינוי מהיר של סחף מהכביש בעזרת טרקטורים וציוותי הניקיון.
צוללת דקר-שז״ר – עבודות ניקוז אחרי הגשם ופינוי סחף מאזור תחנת הדלק. ייצוב סלעים וחיזוק טרסות למניעת סחף עתידי.
בי"ס רוממה – התחלת נטיעות לאורך השביל מתחת לבית הספר.
גולדמן – הוצאת קו מתח חשמל גבוה עקב נתק חשמלי. 

 

שיקום שריפה 20/10-27/10

הנטקה- החלו הנטיעות במורדות רח' הנטקה לאורך הרכס.
צוללת דקר-שז״ר – החלו נטיעות של עצים ברכס התחתון, בתוך רשת הקוקוס שהונחה למניעת סחף.
דרך פרויד – נמשכות עבודות הגיזום בתוך הוואדי.
דרך חנקין – התקנת רשתות למניעת דרדרת אבנים לאורך הרכס לכיוון רמות ספיר בתנאי שטח קשים.
אינשטיין – הסתיימו עבודות הכריתה והניקיון.

שיקום שריפה 28/9-20/10

דישראלי – הסתיימו הנטיעות על הרכס מעל דרך פיקא לצד בי"ס הריאלי.
גן דניאל – נטיעות של שיחים וצמחים בכל רחבי הגן.
הנטקה- לאחר סיום נקיון הרכס, הותקנו טרסות מגזעי עץ שרופים למניעת סחף קרקע.
צוללת דקר-שז״ר – סיום נטיעות על הרכס העליון לאחר הנחת רשת קוקוס שתפקידה מניעת סחף קרקע.
דרך פרויד – התחלת עבודות גיזום עצים שרופים בתוך הוואדי למורדות הבתים, בצד הפנימי של הוואדי.
בי"ס רוממה – סיום הנחת רשתות על הרכס למניעת דרדרת אבנים לכביש.

שיקום שריפה 14/9-28/9

צוללת דקר-שז״ר – התקנת קוי השקיה לרוחבו של הרכס ומדי מים. הכנת בורות השקיה. פריסת רשתות קוקוס למניעת סחף לפני הנטיעות שיחלו בשבוע הבא.
הנטקה- הסתיימה עבודת הנקיון מגזם ופסולת על הרכס.
דישראלי – הנחת קוי מים להשקייה, סיום הכנת בורות לשתילת עצים ודישון.
ציר חנקין – הסתיימו השתילות לאורך ציר חנקין בסמוך לכביש.

שיקום שריפה 7/9-14/9

הנטקה- במסגרת נקיון הרכס במורדות הנטקה, בוצע ריסוק של ענפים מתים ופינוי פסולת.
צוללת דקר-שז״ר – המשך נטיעות על הרכס שמתחת לבתים והמשך הנחת קו מים להשקיה לאורך הרכס.
דרך פרויד – הסתיימו הנטיעות בצד המערבי (העלייה) של פרויד.
ציר חנקין – הכנה לשתילות לאורך הציר בחלק התחתון.

שיקום שריפה 31/8-7/9

• דרך פרויד – המשך שתילת עצים בעלייה ושלב גריסת הענפים המתים לגזם.
• צוללת דקר – שז"ר – הנחת קווי מים בשביל שבין רוממה לרמות ספיר כהכנה להמשך שתילות.
• ביה"ס רוממה – המשך עבודות הניקיון ובניית טרסות מתחת לבית הספר ופינוי הגזם.
• הנטקה – המשך עבודה אינטנסיבית לפינוי גזם ופסולת בנייה של שנים.

שיקום שריפה 25/8-31/8

• דרך פרויד – הוצאת גזעים מתים מהשטח בצד העלייה של פרויד והמשך ניקיון השטח.
• צוללת דקר- שז"ר – השבוע נשתלו כ-200 עצים על הרכס שמתחת לבתים בצוללת דקר.
• ביה"ס רוממה – סיום עבודות הניקיון ובניית טרסות, לקראת הנחת תשתית השקיה.
• גן מנוחה – סיום ניקיונות בחלק התחתון ליד תחנת המוניות לקראת שתילת עצי מיש, אלונים וחרובים.

שיקום נזקי השריפה – 18/8-25/8

• דרך פרויד – השבוע המשכנו בנטיעות עצים בעלייה של פרויד וניקוי השטח מגזעים של עצים מתים לקראת המשך שתילות.
• צוללת דקר- שז"ר – סלילת דרך גישה למשאיות במדרון לחורשה. כמו גם שתילת שיחים ופרחים בצד הדרך.
• ביה"ס רוממה – עדיין מנקשים ומנקים לקראת תכנון שתילות באזור האחורי של בית הספר.
• איינשטיין והנטקה – המשך בניית טרסות מגזעי עצי ברוש מתים וריסוק גזם למניעת סחף בגשמים, תוך הוצאת פסולת בניין מהאזור. סיום שתילות בגינת דניאל מנצ'ל.
• ד'ישראלי – חפירת בורות לקראת שתילה והבאת אדמה לשטח.

שיקום נזקי השריפה – 11/8-18/8

• דרך פרויד – השבוע נטענו עוד עצים בצד העלייה של פרויד חלקם עצי פרי ועצי נוי.
• חורשת אידר – שתילת שיחים לצד העצים בחורשה ובהמשך ינטעו עצים בוגרים בצד העלייה של פרויד.
• צוללת דקר- שז"ר – לאחר סיור של התחנה לחקר הסחף והמלצותיהם אנו ממשיכים בניקיונות והכנת השטח לייצוב המדרונות.
• ביה"ס רוממה – סיום ניקוי וגיזום העצים השרופים והכנה תשתית השקיה לקראת שתילות.
• איינשטיין והנטקה – ריסוק עצים מתים בשטח והתחלת בניית טרסות מגזעי עצי ברוש מתים למניעת סחף בגשמים.
"העבודה הנעשית בשטח אין לה אח ורע בארץ. אתם בונים מודל להעתקה למקומות אחרים בעולם" נאמר מפי אנשי קק"ל, פקיד יערות ארצי ונציגות משרד החקלאות.

שיקום נזקי השריפה 6/8-10/8

• חורשת אידר – הסתיימה שתילת העצים
• צוללת דקר-שז"ר – לקראת סיום ביצוע עבודות שתילה במדרונות העליונים, ביצוע פרויקט הסדרת הדרך ומניעת סחף בשיתוף משרד החקלאות והתקנת טראסות אקולוגיות בשימוש הגזעים שנכרתו לקראת התחלת שתילות
• ביה"ס רוממה – ניקוי וגיזום העצים השרופים והכנה לשתילה
• דרך פרויד – החלק התחתון נטוע כולו, ביצוע שתילות לאורך העלייה ולכיוון המצפור שם יינטעו גם עצי פרי לרווחת המטיילים ורוכבי האופניים
• איינשטיין והנטקה – פינוי העצים המתים ובניית טראסות למניעת סחף קרקע והכשרת ציר עבודה לפינוי גזם וריסוק
האגרונום הראשי, חנוך בורגר: "השבוע חלה התקדמות עצומה בשיקום השריפה, וצוותים עובדים ב-8 מוקדים שונים בעת ובעונה אחת.
בחלק מהאזורים אנו נמצאים בעיצומם של עבודות השתילה וממשיכים במלוא המרץ בשאר האזורים."

נטיעות עצים – שיקום נזקי השריפה בחיפה

במסגרת התוכנית הושלמו עד כה נטיעתם של מאות עצים בוגרים חדשים בחורשות הצוללת דקר, בחורשת שזר, בחורשת אידר ובקרוב יחלו נטיעות גם בחורשת ד'ישראלי ובקטע העלייה של כביש פרויד. העצים החדשים שיינטעו הינם עצים בוגרים מסוגים שונים, בהם: עצי זית, קטלב, אלון וחרוב, וכן שיחים האופייניים לאיזור, בהם: אלת המסטיק ואוגים. בתום שלב הנטיעות יינטעו ברחבי חיפה אלפי עצים בוגרים חדשים, אשר ישיבו לה את הצבע הירוק המוכר.
במקביל להליך הנטיעות, ממשיכה העירייה בהכשרת "אזורי חייץ", אשר יחצצו בין שכונות מגורים, בתי אבות ומוסדות חינוך לבין החורש הטבעי, בו טובלת העיר. הליך הכשרת איזורי החייץ כוללת על פי הצורך כריתת עצים ו"הרמת נוף", פינוי גזם, דילול ענפים וניקוי השטח מכל חומר צמחי שעלול לבעור.

חצי שנה לאחר השריפה: גן הילדים "השביל הירוק" שברוממה נפתח מחדש

סימן נוסף לתהליך ההתחדשות המהיר והמתמיד שעוברת חיפה לאחר השריפה הגדולה בכרמל, ניתן לראות בפתיחתו מחדש של גן הילדים "השביל הירוק" שבשכונת רוממה.
הגן, אשר נשרף כליל בשריפה שאירעה לפני כחצי שנה ואשר הפך למעין סמל לאסון, שוקם לאחרונה בסיוע עיריית חיפה ובעזרתם הנדיבה של תושבים רבים, אשר כאבו את כאבם של עשרות הילדים, שאיבדו את המקום אשר היווה עבורם ביתם השני, ואיתו אבדו להם כל הצעצועים והמשחקים שכה אהבו. כעת, משנפתח הגן מחדש, חזרו אליו הילדים באושר ובהתרגשות רבה, והחזירו אליו את שמחת החיים שכה אפיינה אותו בטרם השריפה.

שיקום נזקי השריפה בחיפה

חצי שנה חלפה מאז השריפה שפרצה בשכונות הכרמל, ונראה שהעיר הולכת ומתאוששת בקצב מהיר ומרשים.
בעקבות השריפה, אשר כילתה עשרות אלפי עצי חורש טבעי וגרמה להרס ולנזק רב לרכוש, יזמה עיריית חיפה תוכנית שיקום רחבה, שעלותה נאמדת בכלמעלה מ-100 מיליון ₪, אשר כוללת שיפוץ תשתיות ומבני ציבור, נטיעות עצים, גיזום ושיקום החורש.
במסגרת התוכנית הושלמו עד כה נטיעתם של מאות עצים בוגרים חדשים בחורשות הצוללת דקר, בחורשת שזר, בחורשת אידר ובקרוב יחלו נטיעות גם בחורשת ד'ישראלי ובקטע העלייה של כביש פרויד. העצים החדשים שיינטעו הינם עצים בוגרים מסוגים שונים, בהם: עצי זית, קטלב, אלון וחרוב, וכן שיחים האופייניים לאיזור, בהם: אלת המסטיק ואוגים. בתום שלב הנטיעות יינטעו ברחבי חיפה אלפי עצים בוגרים חדשים, אשר ישיבו לה את הצבע הירוק המוכר.