אומרים לא לחוק חיפה כימיקלים

בימים אלה, מנסה הממשלה להעביר במחשכים, בתוך חוק ההסדרים, תיקון לחוק רישוי עסקים, שיאפשר לממשלה להגדיר כל עסק בתחומה של כל רשות מוניציפלית כבעל "חשיבות לאומית" וע"י כך להפקיע מהעירייה את הסמכות לאשר רישיון לאותו עסק!
במסגרת התיקון הנ"ל, מבקשת למעשה הממשלה להגדיר את "חיפה כימיקלים" כמפעל בעל חשיבות לאומית, למרות שרוב התוצרת שלו מיועדת בכלל לייצוא - ובכך לעקוף את עיריית חיפה, ולהעניק למפעל המסוכן רישוי עסק.
עד יום חמישי אפשר להגיש התנגדויות לשינוי החקיקה שיגזול מהעירייה את היכולת להגן על תושביה - עזרו לנו להתנגד למחטף האמוניה!

הסבר קצר על הצעת החוק להעברת סמכות הרשות המקומית לעסקים בעלי חשיבות לאומית

בימים אלה, מנסה הממשלה להעביר במחשכים, בתוך חוק ההסדרים, תיקון לחוק רישוי עסקים, שיאפשר לממשלה להגדיר כל עסק בתחומה של כל רשות מוניציפאלית כבעל "חשיבות לאומית" וע"י כך להפקיע מהעירייה את הסמכות לאשר רישיון לאותו עסק!

מה המשמעות? שמרגע שיעבור החוק, לא יוכל ראש הרשות להגן על הציבור אותו הוא מייצג! ללא קריטריונים ברורים וללא התייעצות עם ראש העיר תחליט הממשלה מה בסמכותו לאשר ומה לא ולמעשה תפקיע את סמכויות הרשות המוניציפאלית שעלייה משפיע אותו עסק.

אבל עסקים זה טוב לעיר. נכון, אבל. מה לגבי עסקים מזהמים? מסוכנים? עסקים עבריינים שעוברים על החוק? מי אמור לדאוג לתושבים כשכל הסמכויות בידי הממשלה?!

במסגרת התיקון הנ"ל, מבקשת למעשה הממשלה להגדיר את "חיפה כימיקלים" כמפעל בעל חשיבות לאומית, למרות שרוב התוצרת שלו מיועדת בכלל לייצוא – ובכך לעקוף את עיריית חיפה, ולהעניק למפעל המסוכן רישוי עסק.

עד יום חמישי (25.1) אפשר להגיש התנגדויות לשינוי החקיקה שיגזול מהעירייה את היכולת להגן על תושביה – עזרו לנו להתנגד למחטף האמוניה!

 

אז מי יכול להגיש התנגדות? כל אחד ואחת יכולים!

כדי להקל על התהליך, רשמנו עבורכם את השלבים להגשת התנגדות ל"חוק עוקף רשויות":

  1. כנסו למכתב עם נוסח ההתנגדות המוצע ורשמו בו את שמכם וכתובתכם.
    לחצו כאן לפתיחת המכתב עם נוסח ההתנגדות המוצע
  2. העתיקו את נוסח המכתב או צרפו את הקובץ למייל
  3. שלחו את המייל לכתובת הבא: YeutzHakika@justice.gov.il

שימו לב: ניתן להגיש התנגדות לחוק רק עד יום חמישי 25.1.18

 

תגובות