אושרה תכנית אב להתחדשות קריית אליעזר וקריית אליהו

התכנית אושרה ע"י מליאת הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, לאחר תהליך שיתוף ציבור מעמיק. התהליך נפתח לפני כשנה בכנס שכונתי בו הוצגו התכניות בפני מאות מתושבי השכונות. בשלב השני הוצגו התכניות בפני מליאת הועדה המקומית ולאחר מכן הועלו לאתר "תובנות חיפה" לעיון וקבלת התייחסות הציבור.
הדמיה: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

ראש העיר, עינת קליש רותם: "תכניות ההתחדשות מקדמות את השכונות הוותיקות לעבר עתיד חדש ומרגש שיבטיחו איכות חיים גבוהה לתושביהן, שייהנו ממגוון שירותים ופעילויות עירוניות פנים-שכונתיים, לצד נגישות נוחה לחופי הים"

התכנית מתווה מסגרת תכנונית להתחדשות עירונית בבינוי מדורג ותמהיל דירות מגוון, שיפור הקישוריות הפנים והחוץ שכונתית, עירוב שימושים, הקמת מוקדי תעסוקה ומסחר, הרחבת מערך השטחים הציבוריים ופיתוח מערך שבילי אופניים והולכי רגל

את התכנית הוביל צוות תכנון רב תחומי בראשותם של אדריכלית דפנה נוי וולמן ודניאלה גרף ממשרד ברעלי-לויצקי -כסיף. במסגרת התכנית נערכו סקרי שימור, בדיקת התכנות תחבורתית וכרטיסי מתחם המאפשרים הגשה של תכניות מפורטות על פי עקרונות תוכנית האב.

בתכנית, המיועדת לקלוט כ-9500 יח"ד חדשות מושם דגש על פיתוח מתחמים עירוניים ויצירת ציר מקשר בין מוקדי הציבור, המסחר והמגורים. במסגרת התכנית נבחנו ערכי השכונה הייחודים לה, דוגמת הטיילת המרכזית, שתחוזק כציר פעילות ופנאי והרחבת השטחים הציבוריים הפתוחים והבנויים.

במסגרת התכנית חולקה השכונה לתתי מתחמים, כאשר לכל מתחם הוכן "כרטיס מתחם" נפרד, המפרט הוראות תכנוניות, עירוב שימושים, זכויות בניה, גובה, תכנית תחבורתית והקצאות לצרכי ציבור. בתוך כך, מגדירה התכנית רחובות מרכזיים שיקבלו אפיון תכנוני מחודש כגון רחוב אלנבי שיפותח כרחוב תיירותי.

פיתוח מתחמי המגורים יבוצע תוך שילוב ויצירת מגוון של בניה גבוהה ונמוכה ותוך הקפדה על שימור הערכים הנופיים והאדריכליים של השכונה. כמו כן, יושם דגש על חיבור השכונה לים ולשכונות סמוכות לה באמצעות צירי הליכה, שבילי אופניים ועורקי תנועה שישלבו מוקדי מסחר ותעסוקה.

התהליך נפתח לפני כשנה בכנס שכונתי בו הוצגו התכניות בפני מאות מתושבי השכונות. בשלב השני הוצגו התכניות בפני מליאת הועדה המקומית ולאחר מכן הועלו לאתר "תובנות חיפה" לעיון וקבלת התייחסות הציבור.
בעקבות חשיפת התכניות התקבלו בעירייה עשרות התייחסויות של הציבור שהתמקדו במגוון נושאים הנוגעים בין היתר: לתכנון, מסלולי התחדשות והליכי מימוש התכניות, אופי הבנייה ותחזוקת המבנים, נושאים סביבתיים, שטחים ירוקים, תנועה ותחבורה.

תובנות הציבור הוטמעו במסמכי התוכניות ע"י צוותי התכנון שכללו: אדריכלים, מתכנני תנועה, נוף, שימור, שמאות ושיתוף ציבור. בתוך כך, חולק מרחב השכונות הכלולות בתוכניות למתחמים. לכל מתחם הוכן "כרטיס" ובו הנחיות בנייה מפורטות המתייחסות בין היתר לגובה המבנים שיתאפשר במתחם, זכויות הבניה, עירוב שימושים, הקצאת שטחי ציבור ופיתוח תנועתי. כרטיסי המתחם נועדו להבטיח ודאות תכנונית לכל בניין הכלול בשטח התכניות.

התכניות קודמו ע"י המחלקה להתחדשות עירונית והמחלקה לתכנון עיר בעיריית חיפה, בשיתוף ובסיוע "הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית" במסגרת המדיניות אותה מובילה ראש העיר עינת קליש רותם, לחידוש השכונות הוותיקות בעיר.

חיים אביטן, יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מברכת את עירית חיפה על אישור תוכניות האב לקרית חיים המערבית, לשכונות קרית אליעזר, וקרית אליהו ומודה לראש העיר, מהנדס העיר, וצוות מינהל הנדסה על העשייה הברוכה לקידום התחדשות עירונית בעיר. השותפות בין הרשות ועריית חיפה הובילה לגיבוש תוכניות חשובות ופורצות דרך, אנו נמשיך ונלווה את התהליך עד למימוש התוכניות".

תגובות