אושר פרויקט שימור בניין שוק תלפיות

עוד שלב חשוב בדרך לשיקומו של בניין שוק תלפיות
הפרויקט אושר ע"י ועדת השימור העירונית

ראש העיר ד"ר עינת קליש רותם, עמדה על חשיבות שימורו האותנטי של המבנה מבחינה ארכיטקטונית והוסיפה כי התוכנית להחייאתו ובחירת השימושים שיהיו בו יותאמו לאופיו המקורי של הבניין ולסביבתו הפיזית והחברתית – שוק אוכל מקומי ואותנטי: "זה הוא חלק מה- DNA של המקום שאותו אסור, ואף אי אפשר, לשנות. כל פרויקטי ההתחדשות החשובים שנעשו בעולם השכילו לשמור על האיכויות והתכונות המקומיות, ולא ללכת נגדן"

ועדת השימור העירונית בראשותו של סגן ומ"מ ראש העיר מיכאל אלפר, אישרה אמש [29.12.19] פה אחד את פרויקט השימור של מבנה השוק ההיסטורי שנבנה ביוזמת וועד הדר הכרמל, בתכנונו של האדר' משה גרשטל ונחנך ברחוב סירקין בשנת 1940. רה"ע ד"ר עינת קליש רותם: "שלב חשוב בדרך לשיקומו של הבניין ההיסטורי והחזרתו למעמדו הראוי כאחד ממבני הבאוהאוס היפים בעולם, פנינה ארכיטקטונית והיסטורית המהווה עוגן חשוב בתהליך התחדשותה של שכונת הדר הכרמל".

המבנה שמהווה אבן דרך בתולדות אדריכלות הסגנון הבינלאומי בישראל, ננטש ברובו בתחילת שנות ה- 50 בהם עברה מרבית פעילות השוק, למעט קומת המרתף, לרחוב סירקין ומאז הלך מצבו והדרדר.

ראש העיר ד"ר עינת קליש רותם, עמדה על חשיבות שימורו האותנטי של המבנה מבחינה ארכיטקטונית והוסיפה כי התוכנית להחייאתו ובחירת השימושים שיהיו בו יותאמו לאופיו המקורי של הבניין ולסביבתו הפיזית והחברתית – שוק אוכל מקומי ואותנטי: "זה הוא חלק מה- DNA של המקום שאותו אסור, ואף אי אפשר, לשנות. כל פרויקטי ההתחדשות החשובים שנעשו בעולם השכילו לשמור על האיכויות והתכונות המקומיות, ולא ללכת נגדן". תכנית החייאת המבנה מבוססת על שני עקרונות מרכזיים: צניעות ופשטות בשיפוץ האדריכלי על מנת שהבניין יישאר נאמן למקור, ככל האפשר, וכן, גמישות בשימושים העירוניים שיהיו בתוכו תוך הכללת תכנים קהילתיים וחברתיים המיועדים לתושבי המקום.

שיקום המבנה הכולל 6 קומות, יתבצע בצורה הדרגתית. בשלבים הראשונים ישוקמו 2 הקומות התחתונות: קומת המחסנים ההיסטורית (קומה 2-) וקומת הכניסה הראשית (קומה 0). לאחר מכן תשופץ קומת החנייה (קומה 1-) המשמשת כיום כשוק הפעיל, והיא שתמשיך לשמש גם בעתיד לאחר שיקומה והסדרת המסחר בה לרווחת הסוחרים ובאי השוק.

יתר הקומות יושמשו בעתיד בד בבד עם התקדמות הפרויקט. מבנה השוק יפותח כמוקד שכונתי חברתי שיהווה "בית" לתושבי השכונה ולקהילות הרב גוניות הפעילות בה. יוקם בו גם מרכז באוהאוס שירכז את פעילויות השימור האדריכלי לחיפה כולה.

שיקום ושימור המבנה על איכויותיו האדריכליות וההיסטוריות ישאף להישאר נאמן למקור תוך עמידה בסטנדרטים הנדרשים היום במבני ציבור בכל הקשור לנגישות, תשתיות ובטיחות.

למבנה נערך תיק תיעוד מפורט על ידי אדריכל השימור אמיר פרוינליך, שהוצג על ידו בפני חברי ועדת השימור. לאחר מכן הציג מתכנן הפרויקט אדריכל גיא ארבל ממשרד "אורן אדריכלים" את עקרונות התכנון ושלבי הביצוע המתוכננים.

הדמיה – אורן מ.א.ז אדריכלים בע״מ.

תגובות