אושר צו המיסים לשנת 2021

מועצת עיריית חיפה אישרה את המלצת רה"ע עינת קליש רותם שלא להעלות את הארנונה, גם לא בשיעור המתחייב על פי חוק, ולהנהיג שורה של שינויים בארנונה הכללית

ראש העיר, עינת קליש רותם: "מדובר בשלב ראשון בתהליך הקלה מדורג ,שיוביל לצמיחה כוללת. אנו פועלים לייעול עבודת העירייה ולחסכון בכספי התושבים. נגדיל את הנטל על העסקים הגדולים ונפחית אותו מהתושבים והעסקים הקטנים".

ראש העיר, עינת קליש רותם: "מדובר בשלב ראשון בתהליך הקלה מדורג ,שיוביל לצמיחה כוללת. אנו פועלים לייעול עבודת העירייה ולחסכון בכספי התושבים. נגדיל את הנטל על העסקים הגדולים ונפחית אותו מהתושבים והעסקים הקטנים".

החלטת מועצת העיר התקבלה לאחר שגזבר העירייה, רוני בן חיים, הציג את עיקרי הצו המבטא את מדיניות רה"ע, המבקשת לעשות שימוש בארנונה כמנוף לפיתוח עסקי, תוך דאגה לרווחת התושבים ועידוד המסחר והכלכלה בעיר.

לצורך כך, החל מנהל הכספים להקים לראשונה בתולדות העיר צוות מקצועי שיורכב מיועצים כלכליים, שמאים ואנשי מקצוע נוספים מומחים לתחום אשר יגישו את המלצותיהם לוועדה לבחינת עיוותי הארנונה.

בין סעיפי צו המסים לשנת 2021 שייכנסו לתוקף עם אישורן על-ידי משרדי הפנים והאוצר:

• אי העלאת שיעור הארנונה לתושבים.
• הקלות משמעותיות לבתי עסק פעילים בעיר התחתית ובהדר.
• הקלות בארנונה לעסקים בקומת הקרקע הפונים וממוקמים ברחובות מדרגות.
• חיוב ארנונה מופחת לחללי עבודה לאמנים בכל רחבי העיר.
• הקלות בארנונה לעסקים שיפעלו ברובע העיר התחתית, לרבות: תעשיות עתירות ידע, בתי מסחר, מסעדות, בתי קפה וחנויות בקומות הקרקע ומגוון עסקים בדירות מגורים.
• שינוי נוסף בצו המסים יאפשר לחלק את הארנונה ל- 12 תשלומים, ולא רק 6, בהוראת קבע.

במסגרת השינויים ברובע החדשנות המקודם ע"י העירייה ומשרד ראש הממשלה במתחם העיר התחתית ובחלקים מהדר פועלת העירייה:
* לעידוד חללי עבודה בתוך דירות מגורים בתעריפים מופחתים.
* מתן הקלות בארנונה לתעשיות עתירות ידע במתחם העיר התחתית.
* מתן הטבות למסחר בקומות הקרקע בעיר ובהדר, שיתרחבו לרחובות נורדאו, הרצל, שפירא, חורי, עמק הזיתים, הנביאים, החלוץ, סירקין ועוד.

מכלול השינויים מעודד עירוב שימושי מגורים ומסחר, עירוניות "בת-קיימא", המאפשרת פחות כלי רכב ופקקי תנועה, ויותר ניידות רגלית וציבורית.

לצד כל אלה מבקשת העירייה להעלות את הארנונה למגזרים ועסקים אשר חויבו במשך השנים בארנונה מופחתת באופן משמעותי ובהם: תחנות דלק, מפעלים לזיקוק מוצרי דלק במתחם בז"ן ומחוצה לו, מתקני תקשורת סלולרית ומתחמי קרקעות ברחבי העיר.

*החלטת מועצת העיר תובא לאישור משרדי הפנים והאוצר

תגובות