אחים מעבר לים

אילנה טרוק, ראש מנהל חינוך, תרבות ורווחה בעיריית חיפה: "תכנית "אחים מעבר לים" עוסקת בהווה, תוך ראיית העתיד של העם היהודי והחשיבות הערכית והמוסרית של שמירה וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות. התכנית מקנה את הכלים המיטביים להתמודדות עם דילמות ושאלות מהותיות שנושא ישראל והתפוצות מעלה, נושא אשר נידון במסגרת תכנית זו ובתכניות נוספות שמובילה מערכת החינוך החיפאית עם שותפים העוסקים בתחום, ובהם: מכון שלום- הרטמן; "גשר העולמית", "עמיתי דילר", "שותפות חיפה- בוסטון" ועוד. תכניות אלה חושפות את התלמידים לאורחות חייהם של יהודי התפוצות, ומחזקות את הקשר של התלמידים בארץ עם התלמידים בחו"ל, וכן יוצרות קרקע פורייה לעשיה משותפת ומשמעותית".

חטיבות הביניים בחיפה, העוסקות בעשר השנים האחרונות ב"תכנית בארי" לחיזוק הזהות היהודית יובילו החל מהשנה תכנית לימודים חדשה, שתעסוק ביהדות התפוצות. במסגרת התכנית תילמד, בין היתר, הדמוגרפיה של העם היהודי, הקהילות היהודיות בעולם, משמעותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, סולידריות, ערבות הדדית והתבוללות.

התכנית, שתתקיים כפיילוט בחטיבות הביניים "עירוני ה'", "אליאנס", "שקד" ו"דגן", תכלול 10 יחידות הוראה שפותחו באמצעות מדיה דיגיטלית, והן מבוססות על סיפורים אישיים והיכרות עם מגוון בני נוער יהודים בתפוצות. שיטת ההוראה תכלול שיחות וידאו ולמידה באמצעות המחשה דרך סרטונים אותנטיים. מדובר בתכנית חדשנית אשר נבנתה ע"י משרד החינוך ומשרד התפוצות במסגרת הנושא השנתי המרכז "אחדות ישראל".

נפתלי בנט, שר החינוך: "העמקת הקשר עם יהדות התפוצות היא משימת הדור. המרחק ההולך וגדל בינינו לבין יהדות התפוצות מהווה סכנה ממשית להמשך קיומו של העם היהודי. זה בסדר שיש חילוקי דעות, אך ההתעלמות ואובדן הרגש לזהות היהודית ולישראל – הם הבעיה. אני מעדיף שיהודי התפוצות יכעסו עלינו מאשר שלא ירגישו דבר. משרד החינוך של מדינת ישראל אומר בקול ברור: כמדינה יהודית, יש לנו אחריות על חיזוק הקשר עם יהודי התפוצות. כמשרד האמון על עתידה של המדינה, יש לנו תפקיד חשוב גם בעתידו על העם היהודי ובתוכו האחים והאחיות שמעבר לים".

ד"ר סער הראל, מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך: "בשלב ראשון ישתלמו בתכנית מנהלי חטיבות הביניים, מתוך מחשבה שאלו יהוו סוכני שינוי משמעותיים לאיחוד ולקירוב לבבות של העם היהודי בארץ ובתפוצות".

אילנה טרוק, ראש מנהל חינוך, תרבות ורווחה בעיריית חיפה: "תכנית "אחים מעבר לים" עוסקת בהווה, תוך ראיית העתיד של העם היהודי והחשיבות הערכית והמוסרית של שמירה וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות. התכנית מקנה את הכלים המיטביים להתמודדות עם דילמות ושאלות מהותיות שנושא ישראל והתפוצות מעלה, נושא אשר נידון במסגרת תכנית זו ובתכניות נוספות שמובילה מערכת החינוך החיפאית עם שותפים העוסקים בתחום, ובהם: מכון שלום- הרטמן; "גשר העולמית", "עמיתי דילר", "שותפות חיפה- בוסטון" ועוד. תכניות אלה חושפות את התלמידים לאורחות חייהם של יהודי התפוצות, ומחזקות את הקשר של התלמידים בארץ עם התלמידים בחו"ל, וכן יוצרות קרקע פורייה לעשיה משותפת ומשמעותית".

לקראת הטמעת התכנית, במהלך הקיץ, נפגשו מנהלות חטיבות הביניים המשתתפות בתכנית בסדנת הכשרה שהתקיימה בירושלים.

אילן וקנין, מנהל תיכון קריית חיים: "התכנית תאפשר הבנה עמוקה של האתגרים העומדים בפני יהודי התפוצות ותחזק את הרצון להכיר ולהבין את הקהילה היהודית ברחבי העולם".

תגובות