"אין מקום להקלה בערכי הפליטה למפעל שממשיך לחרוג"

עיריית חיפה: "אין מקום להקלה בערכי הפליטה למפעל שממשיך לחרוג"

זו עמדתנו בהתנגדות שהוגשה בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה לבקשת היתר פליטה שהמשרד להגנת הסביבה מקדם בעבור מפעל דשנים!

"אין כל הצדקה ממשית לאישור ההקלות המבוקשות, שחלקן מבוקשות בדיעבד, נוכח העובדה שהמפעל לא עמד בתנאי היתר הפליטה ורק במחצית הראשונה של שנת 2019 נרשמו 6 חריגות משמעותיות בעת פעילות רגילה של המפעל"

למכתב ההתנגדות המלא: לחצו כאן

תגובות