בוטל רישיון העסק של חברת תש"ן שניתן לה בעבר לצמיתות

עירית חיפה הודיעה לתש"ן על ביטול רישיון העסק שניתן לה לצמיתות וזימנה את נציגיה לבירור עמידת החברה בתנאי רישיון העסק.
צילום: ניר בלזיצקי, דוברות עיריית חיפה

קליש רותם: "כל אלה מעלים "תמונה קשה של הפרה בוטה של תנאי רישיון העסק ותנאי היתר הרעלים וכן הוראות החוק, ובכוונתי לנקוט בכל האמצעים לשמירה על שלום הציבור, בטחונו ובריאותו, לרבות נקיטת פעולות בתאום עם נציגי המשרד להגנת הסביבה ובדיקות שיעשו ע"י מומחה מטעם העירייה לצורך בחינת תוקפו של רישיון העסק".

בהודעה עליה חתומה ראש העיר חיפה עינת קליש רותם, נכתב כי נציגי החברה מוזמנים לבירור דחוף שיתקיים עוד השבוע בלשכת רה"ע לצורך בחינת עמידת המפעל התנאי רישיון העסק.

ראש העיר מציינת במכתבה כי לאור תיקון בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג – 2013, קוצר תוקפו של רישיון העסק שניתן בעבר לחברה לצמיתות.

במכתב האמור הובהר כי הבירור בנושא רישיון העסק יערך, בין היתר, על רקע ממצאי השימוע שבוצע ע"י המשרד להגנת הסביבה ותלונות שהתקבלו בעירייה על מפגעי ריח חמורים בסביבת המפעל.

קליש רותם: "כל אלה מעלים "תמונה קשה של הפרה בוטה של תנאי רישיון העסק ותנאי היתר הרעלים וכן הוראות החוק, ובכוונתי לנקוט בכל האמצעים לשמירה על שלום הציבור, בטחונו ובריאותו, לרבות נקיטת פעולות בתאום עם נציגי המשרד להגנת הסביבה ובדיקות שיעשו ע"י מומחה מטעם העירייה לצורך בחינת תוקפו של רישיון העסק".

עוד דורשת ראש העיר מהחברה לעמוד בכל התנאים הנדרשים ע"י המשרד להגנת הסביבה ולהמציא ללא דיחוי למשרדי המחלקה לרישוי עסקים, "תיק מפעל" ובו פירוט דרכי הטיפול של המפעל בתקלות שעלולות לסכנן את הציבור וסביבתו.

תגובות