במבנה גן ליאו בק יופעל גן עירוני ללא עלות

מבנה הגן שהושאל זמנית למרכז חינוך ליאו בק יוחזר לשימוש מערכת החינוך העירונית ויופעל כגן עירוני ללא עלות באמצעות מערכת החינוך העירונית

מנכ"ל עיריית חיפה אוהד שגב: "נכסיי העירייה הינם משאב יקר ונדיר שאמור לשמש את כלל תושבי העיר וילדיה באופן שוויוני ולתת מענה לצרכי העיר המשתנים והמתעדכנים. מדובר בהליך מתחייב שנעשה כדרך שגרה מול עמותות שונות כאשר בכל מקרה צרכי השכונה וכלל תושבי העיר קודמים!".

מנכ"ל עיריית חיפה אוהד שגב: "נכסיי העירייה הינם משאב יקר ונדיר שאמור לשמש את כלל תושבי העיר וילדיה באופן שוויוני ולתת מענה לצרכי העיר המשתנים והמתעדכנים. מדובר בהליך מתחייב שנעשה כדרך שגרה מול עמותות שונות כאשר בכל מקרה צרכי השכונה וכלל תושבי העיר קודמים!".

המבנה העירוני שהושאל בעבר לשימוש המרכז נדרש לצרכי מערכת החינוך העירונית ויופעל החל משנת הלימודים הקרובה כגן עירוני שיעמוד לרשות ילדי השכונה במסגרת חוק חינוך חובה חינם.

עיריית חיפה דרשה את השבת המבנה לפני כשנה בראשית שנת 2020 ואולם נענתה לפנים משורת הדין, באישור מועצת העיר לבקשת מנהל המרכז להאריך את החזקה במבנה לשנה נוספת וזאת, על מנת שלא לפגוע ברישום ילדי גן ליאו בק ולאפשר למרכז להיערך להעברת המבנה בצורה מסודרת.

הצורך של העירייה במבנה הגן כמו גם האישור שניתן כאמור לפנים משורת הדין נמסר, הובהר והודגש בשורה של פגישות שהתקיימו בין מנכ"ל ליאו בק למנכ"ל העירייה, היועצת המשפטית וגורמי עירייה נוספים שעסקו בנושא.

תגובות