הודעה להורים: קייטנות חנוכה עירוניות

תכנית "ניצנים בחופשת החנוכה" בוטלה ע"י משרד החינוך ולאור לוחות הזמנים הצפופים, פעלנו לקיים תכניות עירוניות חלופיות, זאת כדי לאפשר לכם ההורים לקיים שגרה ולהבטיח מסגרת חינוכית עבור ילדיכם.

ד"ר עינת קליש רותם, ראש העיר: "שגרת החיים של המשפחות בעיר חשובה לי ולאור אי הבהירות שנוצרה והסמיכות לחג חנוכה, החליטה עיריית חיפה לתת מענה להורים, לפנים משורת הדין ולספוג את עלות ההשתתפות של המדינה בתכנית ניצנים בחנוכה".

גב' סיגל ציוני, מחזיקת תיק החינוך: " ההורים והילדים חשובים לנו ונמצאים בראש סדר העדיפויות העירוני. לפיכך נעשו מאמצים רבים ע"מ למצוא את מקורות המימון הדרושים וזאת כדי לאפשר להורים ולילדים מענה מיטבי ולהבטיח מסגרת חינוכית עבור ילדיהם גם בחופשת החנוכה."

להלן הפרטים של התכניות החלופיות:

בבתי הספר:

1. עבור תלמידות ותלמידים הרשומים ל"תכנית ניצנים" בבתי הספר:

למרות ביטול תכנית "ניצנים בחופשות", תתקיים תכנית עירונית והשתתפות המדינה תסובסד באופן מלא על ידי העירייה.

התכנית תתקיים בין השעות 08:00 – 16:00.

2. עבור תלמידות ותלמידים שאינם רשומים ל"תכנית ניצנים":

ניתן יהיה להירשם לתכנית החלופית של העירייה בעלות של 280 ₪, למסגרת שתתקיים בין השעות 08:00 – 13:00.

המסגרות יתקיימו במהלך חופשת החנוכה, בין התאריכים 24.12.2019 – 30.12.2019 (ללא שישי)".

בגני הילדים העירוניים:

1. ילדים המשתייכים למסגרת הצהרונים המופעלת על ידי מתנ"ס נוה יוסף, יסובסדו באופן מלא ויקבלו את הקייטנה ללא עלות , בין השעות 07:30-17:00.

2. עבור הילדים שאינם משתייכים למסגרת הצהרונים, ניתן יהיה להירשם למסגרת שתתקיים, בין השעות 07:30- 14:00, בעלות של 340 ₪ או בין השעות 07:30- 17:00, בעלות של 500 ₪.

בשני המקרים, המסגרות יפתחו בהתאם לכמות הילדים בכל מסגרת.

המסגרות יתקיימו במהלך חופשת החנוכה, בין התאריכים 24.12.2019 – 30.12.2019 (ללא שישי)".

שימו ❤️

הודעה זו נוגעת אך ורק לקייטנות חג החנוכה.

"ניצנים בחופשת פסח" בשנת 2020, תתקיים רק במידה ומשרד החינוך יתקצב את הרשויות המקומיות, במידה ולא יועבר תקציב על ידי משרד החינוך, המימון יהא על חשבון ההורים ללא השתתפות עיריית חיפה.

תגובות