הושלם רישום שכונת ורדיה בלשכת המקרקעין

לאחר עשרות שנים יוכלו בעלי הנכסים בשכונת ורדיה לרשום את דירותיהם כבתים משותפים

מאחר והתכנית של ורדיה כללה מגרשים חדשים בתחום גוש מוסדר אשר מקורם בחלקות מגוש השומה וההפך, לא ניתן היה לרשום את התכניות לצרכי רישום בלשכת רישום המקרקעין במצבן הקיים. לאורך שנים פעל מנהל ההנדסה לפתרון הנושא, כאשר בסופו של דבר הסדיר פקיד ההסדר במשרד המשפטים, את הגוש שנרשם בשיטה הישנה כגוש מוסדר על פי השיטה החדשה.

תכנית בניין עיר חפ/1240 "גבעת ורדיה" אושרה ע"י הועדה המקומית בשנת 1988. בעת הכנת התכניות לצורכי רישום השכונה, הסתבר כי אחד הגושים [10771] הכלולים בשכונה "כגוש שומה" (גוש המדוד על פי שיטת מדידה שהייתה נהוגה בתקופת המנדט) בעוד שיתר הגושים "כגושים מוסדרים" (גושים המודודים על פי השיטה שהונהגה לאחר קום המדינה).

מאחר והתכנית של ורדיה כללה מגרשים חדשים בתחום גוש מוסדר אשר מקורם בחלקות מגוש השומה וההפך, לא ניתן היה לרשום את התכניות לצרכי רישום בלשכת רישום המקרקעין במצבן הקיים. לאורך שנים פעל מנהל ההנדסה לפתרון הנושא, כאשר בסופו של דבר הסדיר פקיד ההסדר במשרד המשפטים, את הגוש שנרשם בשיטה הישנה כגוש מוסדר על פי השיטה החדשה.

לאחר הסדרת הגושים באופן אחיד כ"גושים מוסדרים" נמדדה השכונה מחדש ובשנת 2017 אושרו התכניות לצורכי רישום מחדש ע"י הועדה המקומית והועברו למרכז למיפוי ישראל שאישר אותן בסוף שנת 2018. עם אישור התכנית ע"י המרכז למיפוי ישראל החלה רישום החלקות על שמות הבעלים לאחר שכל הערות האזהרה והמשכנתאות הועברו לחלקות החדשות. לאחרונה הושלם התהליך וכל המגרשים הכלולים בתכנית נרשמו בלשכת המקרקעין במשרד המשפטים. עתה עם סיום הרישום נפתחה הדרך לבעלי הנכסים לרשום את דירותיהם כבתים משותפים.

תגובות