הושלם תיק התיעוד של מבנה שוק תלפיות

הדמיה - אורן מ.א.ז אדריכלים בע״מ.

רה"ע ד"ר עינת קליש רותם על חשיבות שימורו האותנטי של המבנה מבחינה ארכיטקטונית: "התכנית להחייאתו ובחירת השימושים שיהיו בו יותאמו לאופיו המקורי של הבניין לסביבתו הפיזית והחברתית כשוק אוכל מקומי ואותנטי. כל הפרויקטים החשובים בעולם שנעשו בתחום ההתחדשות השכילו לשמור על האיכויות והתכונות המקומיות, וכך יעשה גם בשוק תלפיות".

תיק התיעוד המפורט, שהוכן ע"י אדריכל השימור אמיר פרוינליך, נערך בליווי המחלקה לשימור מבנים בעיריית חיפה הוא כולל חומר היסטורי רב ותיעוד מפורט של תכנון ותהליכי הקמת המבנה והן של מצבו העכשווי. במסגרת זו כולל התיק: את תכניות המבנה המקוריות, סרטוטים וצילומים המתעדים את תהליכי הקמת המבנה ומצבו המשתנה לאורך השנים, מיפוי היסטורי, תיאור מפורט של המבנה, רקע היסטורי ואדריכלי, תצלומי אוויר, מפות ותוכניות היסטוריות, תמונות היסטוריות המתארות את תהליכי בניית המבנה בשנת 1939, סקר פיזי זיהוי ומיפוי תהליכי בליה והרס ועוד.

המבנה שהוקם ברחוב סירקין ביוזמת וועד הדר הכרמל, בתכנונו של האדר' משה גרשטל, נחנך בשנת 1940. המבנה שמהווה אבן דרך בתולדות אדריכלות הסגנון הבינלאומי בישראל, ננטש ברובו בתחילת שנות ה- 50 בהם עברה מרבית פעילות השוק, למעט קומת המרתף, לרחוב סירקין ומאז הלך מצבו והדרדר.

כותב אדריכל אמיר פרוינליך בתיק השימור "השוק נבנה על התפר בין שכונת הדר לשכונת וואדי סאליב בעיר התחתית…המבנה וסגנונו של אדריכל המבנה משה גרסטל, מבטא הכלאה של רעיונות מודרניסטיים מובהקים ….יחד עם רעיונות קלאסיים שבאים לידי ביטוי בסימטריה, בטוהר צורני, בכניסה המודגשת ובמערך החללים שמתארגן סביב ציר מרכזי".

בדיון שהתקיים בנושא בוועדה השימור עמדה רה"ע ד"ר עינת קליש רותם על חשיבות שימורו האותנטי של המבנה מבחינה ארכיטקטונית ואמרה: "התכנית להחייאתו ובחירת השימושים שיהיו בו יותאמו לאופיו המקורי של הבניין לסביבתו הפיזית והחברתית כשוק אוכל מקומי ואותנטי. כל הפרויקטים החשובים בעולם שנעשו בתחום ההתחדשות השכילו לשמור על האיכויות והתכונות המקומיות, וכך יעשה גם בשוק תלפיות".

תכנית החייאת המבנה מבוססת על שני עקרונות מרכזיים: צניעות ופשטות בשיפוץ האדריכלי על מנת שהבניין יישאר נאמן למקור, ככל האפשר, וכן, גמישות בשימושים העירוניים שיהיו בתוכו תוך הכללת תכנים קהילתיים וחברתיים המיועדים לתושבי המקום.

• תיק התיעוד הועלה לאתר עיריית חיפה והוא פתוח לעיון הציבור .
•  לתוכנית – לחצו כאן

תגובות