החל פיילוט למניעת מעבר חזירי בר

החל פיילוט להצבת "מעברי מנע לבקר" למניעת מעבר חזירי בר לתוך שכונות המגורים

במסגרת מכלול הצעדים להרחקת חזירי הבר מאזורים מיושבים, החל השבוע פיילוט להצבת "מעברי מנע לבקר" המותאמים לחזירי בר, אשר אמורים למנוע מהם מעבר מהוואדיות לשכונות המגורים.
בתום חודש מעקב, אחר הנקודה שהותקנה השבוע בכניסה לנחל שיח מרחוב לוטוס, תיבחן הרחבת הפרויקט לשאר הכניסות והיציאות המוסדרות מהנחלים ומהוואדיות.

תגובות