הישגים מרשימים בנתוני הזכאות לבגרות בחיפה

84.1% מתלמידי העיר חיפה זכאים לתעודת בגרות לעומת הממוצע הארצי העומד על 69.7%.

סיגל ציוני חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק החינוך בעיריית חיפה "אנו גאים בתוצאות המרשימות והמרגשות במיוחד לאור הובלת המדיניות העירונית הבלתי מתפשרת של מניעת הנשרה. חיפה פיתחה מודל ייחודי  של ״חליפה אישית לכל תלמיד״ בו מושקעים משאבים עירוניים בהיקף נרחב ועבודה מקצועית רב מערכתית ע"י האגף להעצמה חינוכית ומצוינות במינהל החינוך ובשותפות מלאה עם מחוז חיפה במשרד החינוך, המנהלים וצוותי ההוראה. האתגרים בשדה החינוכי רבים והשאיפה המתמדת של כולנו היא להגיע לשיאים חדשים. מאחלת לכולנו שנת לימודים טובה ופורייה".

כך עולה מנתוני "התמונה החינוכית" שפורסמה [26.8.2020] ע"י משרד החינוך המצביעים על מגמת עלייה מתמדת בזכאות לבגרות.
חיפה מובילה גם בשיעור הזכאות לבגרות ביחס לערים הגדולות, כאשר בירושלים שיעור הזכאות עומד על 53.5%, ובתל אביב 79.4%.

גם בנתוני הזכאות לתעודת בגרות הכוללת 5 יחידות לימוד באנגלית ובמתמטיקה, ממשיכה חיפה להוביל עם מגמת עלייה קבועה:
כאשר ל – 56.8% מתלמידי העיר תעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל באנגלית המהווים עלייה של 1.8% ביחס לשנה שעברה.

מדובר בהישג מרשים במיוחד בהשוואה לממוצע הארצי של התלמידים בעלי תעודת בגרות הכוללת 5 יחידות באנגלית העומד על 39.1%. בירושלים- 34.5% ובתל אביב- 59.3%.

גם במתמטיקה נמשכת העליה בשיעור זכאות התלמידים ל – 5 יחידות לימוד העומד השנה על 25.8% מתלמידי העיר לעומת 24.5% בשנה שעברה ולעומת ממוצע ארצי של 15.5% של תלמידים הזכאים לבגרות 5 יח"ל במתמטיקה 15.5% בירושלים- 13%, ובתל אביב 22.2%.

סיגל ציוני חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק החינוך בעיריית חיפה "אנו גאים בתוצאות המרשימות והמרגשות במיוחד לאור הובלת המדיניות העירונית הבלתי מתפשרת של מניעת הנשרה. חיפה פיתחה מודל ייחודי של ״חליפה אישית לכל תלמיד״ בו מושקעים משאבים עירוניים בהיקף נרחב ועבודה מקצועית רב מערכתית ע"י האגף להעצמה חינוכית ומצוינות במינהל החינוך ובשותפות מלאה עם מחוז חיפה במשרד החינוך, המנהלים וצוותי ההוראה. האתגרים בשדה החינוכי רבים והשאיפה המתמדת של כולנו היא להגיע לשיאים חדשים. מאחלת לכולנו שנת לימודים טובה ופורייה".

תגובות