הישג מרשים לתלמידי העיר חיפה: 87.4% מתלמידי העיר זכאים לתעודת בגרות לעומת הממוצע הארצי של זכאים לבגרות העומד על 73.4%

כך עולה, מנתונים שהתפרסמו היום ע"י משרד החינוך ומלמדים על עלייה בהיקפי הזכאות לבגרות בעיר חיפה.

ראש העיר חיפה ויו"ר ועדת חינוך, ד"ר עינת קליש רותם: "חיפה צועדת צעד נוסף בקצירת פירות ההשקעה העצומים המושקעים במערכת החינוך. אני מברכת את המורים, המנהלים ואת העבודה המשותפת של משרד החינוך ומינהל החינוך בעירייה, על ההישגים המרשמים שהינם תוצר של עבודה מעמיקה ואמונה בלתי- מתפשרת ביכולתם של התלמידים ובפוטנציאל הגלום בהם".

כך עולה מנתוני "התמונה החינוכית" שהתפרסמו היום ע"י משרד החינוך המצביעים על עלייה של 3.1% בשיעור הזכאים לבגרות בחיפה. עוד עולה מהנתונים כי 18.9% מהתלמידים בחיפה זכאים לתעודת בגרות מצטיינת – לעומת הממוצע הארצי העומד על 10.8%.

כך עולה, מנתונים שהתפרסמו היום ע"י משרד החינוך ומלמדים על עלייה בהיקפי הזכאות לבגרות בעיר חיפה.
כמו כן מלמדים הנתונים על עליה מרשימה גם בנתוני הזכאות לתעודת בגרות הכוללת 5 יחידות לימוד באנגלית ובמתמטיקה.

על פי הנתונים: 87.4% מתלמידי העיר חיפה זכאים לתעודת בגרות, זאת לעומת הממוצע הארצי העומד על 73.4%. מדובר על המשך מגמת עליה בחיפה, של 3.1% לעומת השנה שעברה. (סך הזכאים לבגרות כולל תלמידי החינוך המיוחד בחיפה- 82.2%).

חיפה מובילה גם בשיעור הזכאות לבגרות בהצטיינות. 18.9% מתלמידי העיר זכאים לתעודת בגרות מצטיינת, המשך עלייה של 3.1% ביחס לשנה שעברה. זאת לעומת 10.8% שיעור זכאות לבגרות בהצטיינות בארץ. (שיעור הזכאים לבגרות מצטיינת כולל תלמידי החינוך המיוחד בחיפה- 17.3%).

גם בנתוני הזכאות לתעודת בגרות הכוללת 5 יחידות לימוד באנגלית ובמתמטיקה, ממשיכה חיפה להוביל עם מגמת עלייה קבועה:

ל- 59% מתלמידי העיר תעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל באנגלית, נתון המהווה עליה של 2.2% ביחס לשנה שעברה. מדובר בהישג מרשים במיוחד בהשוואה לממוצע הארצי – 41.5% בלבד מהתלמידים בארץ זכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל באנגלית. (סך הזכאים לבגרות 5 יח"ל באנגלית כולל תלמידי החינוך המיוחד בחיפה- 54.5%).

גם במתמטיקה נמשכת העלייה בשיעור זכאות התלמידים ל – 5 יחידות לימוד. בשנה"ל תש"פ, 26% מתלמידי העיר חיפה זכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל במתמטיקה, זאת לעומת 15.6% בלבד בממוצע הארצי. (סך הזכאים לבגרות 5 יח"ל במתמטיקה כולל תלמידי החינוך המיוחד בחיפה- 24%).

נתון נוסף שהעיר חיפה יכולה להתגאות בו הוא הגיוס לצה"ל. 75.4% מבוגרי מחזור תש"פ התגיסו לצה"ל, עליה של 2% לעומת השנה הקודמת לה. גם שיעורי הגיוס של הבנות לצה"ל נמצא במגמת עליה עקבית והוא עומד על 71.3%, שהם אחוז אחד מעל לנתוני השנה הקודמת.

ראש העיר חיפה ויו"ר ועדת חינוך, ד"ר עינת קליש רותם: "חיפה צועדת צעד נוסף בקצירת פירות ההשקעה העצומים המושקעים במערכת החינוך. אני מברכת את המורים, המנהלים ואת העבודה המשותפת של משרד החינוך ומינהל החינוך בעירייה, על ההישגים המרשמים שהינם תוצר של עבודה מעמיקה ואמונה בלתי- מתפשרת ביכולתם של התלמידים ובפוטנציאל הגלום בהם".

תגובות