הסכם קיבוצי לעובדי הכרמלית

הסכם קיבוצי חשוב נחתם עם עובדי הכרמלית לאחר שמונה שנים של מאבק, ובמיוחד בשנה האחרונה.

תודה לכל המעורבים בחתימת ההסכם. אנו שמחים בשמחתם של העובדים שיוצאים לדרך חדשה עם העלאת שכר, תוספת ימי חופשה ועוד הישגים משמעותיים. עכשיו גם לעובדי הכרמלית יש בטחון תעסוקתי.

תגובות