הסדרי חנייה חדשים במת"מ

קליש רותם: "תכנית האב לחניה שמקודמת בימים אלה על ידי עיריית חיפה היא השלב הראשון לפתירת מצוקות החניה בעיר, בד בבד עם קידום תכנית אב לתחבורה ציבורית. כולנו תקווה, שבעוד שנים לא רבות נהנה ממערכת תחבורה ציבורית טובה יותר, נגישה יותר ונוחה יותר, ונוכל להשתמש בשטחי החניה לשימושים מתקדמים יותר לטובת הציבור."

כחלק משינויים שיתבצעו בעתיד בהסדרי החנייה בעיר לטובת הציבור, והוצאת כרטיס תושב – שני חניונים בתחום מת״מ יהפכו לחניונים בתשלום.
בהמשך יוקם גם חניון לטווח ארוך ולחניית לילה ליוצאים מחיפה, ליד תחנת חוף הכרמל.

חברות וגופים במת״מ שרוצים לשכור מקומות חנייה לעובדיהם יוכלו לעשות זאת במסגרת הסדרה זו.

קליש רותם: "תכנית האב לחניה שמקודמת בימים אלה על ידי עיריית חיפה היא השלב הראשון לפתירת מצוקות החניה בעיר, בד בבד עם קידום תכנית אב לתחבורה ציבורית. כולנו תקווה, שבעוד שנים לא רבות נהנה ממערכת תחבורה ציבורית טובה יותר, נגישה יותר ונוחה יותר, ונוכל להשתמש בשטחי החניה לשימושים מתקדמים יותר לטובת הציבור."

תגובות