הרישום לבתי הספר העל יסודיים יפתח כמתוכנן

למרות משבר הקורונה - עיריית חיפה הודיעה על פתיחת הרישום לבתי הספר העל- יסודיים לשנת הלימודים תשפ"א כמתוכנן

קו מידע יעמוד לרשות הקהל בתקופת הרישום, בטלפון 1-700-50-7002 בין השעות 8:00 עד 14:00, וביום שישי עד השעה 12:00
וכן בדוא"ל sivans@haifa.muni.il

עיריית חיפה תפתח ביום ראשון, 29 למרץ, את הרישום לכיתות ז' בבתי הספר העל- יסודיים לשנה"ל הבאה. הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חיפה, וימשך עד יום שישי 3.04.20 (כולל).

על פי נהלי הרישום, על תלמידי כיתות ו' להירשם לבית הספר שבמרחב החינוך אליו הם משתייכים. בנוסף- במידה והם מעוניינים בכך- הם יכולים לבקש להתקבל לאחת מהכיתות העל- אזוריות שבבתי הספר ברחבי העיר. הקריטריונים לקבלה לכיתות העל- אזוריות מפורסמים באתרי האינטרנט של בתי הספר העל- יסודיים.

כידוע, מערכת החינוך בחיפה מציעה מגוון רחב של כיתות על- אזוריות: כיתות מדעיות, כיתת רפואה, הכיתה ה"טכניונית", חינוך מדעי-טכנולוגי ועוד. לצד כיתות אלה, ניתן להגיש מועמדות ולהיבחן לבית הספר הייחודי רעות לאמנויות.

בהתאם לנוהל שהוסכם בין עיריית חיפה ומשרד החינוך, הרישום לכיתות העל- אזוריות ולבית ספר בסמת, עבור תלמידים שאינם מאזור הרישום, יתבצע במספר שלבים: ראשית, על התלמיד להגיש לבית הספר תעודת מחצית ראשונה של כיתה ו'. באתר האינטרנט של בית הספר תופיע כתובת דוא"ל שאליה יש להעביר את התעודה. התלמידים העומדים בקריטריונים שנקבעו, יקבלו מבית הספר אישור על כך, במייל חוזר. את האישור שיקבל התלמיד, עליו לסרוק/ לצלם בפלאפון ולצרף בעת הרישום לכיתה העל- אזורית באתר האינטרנט של עיריית חיפה. לכל כיתה על- אזורית יוכלו להתקבל 18 תלמידים מחוץ לאזור הרישום של בית הספר, ולכן במידה ומספר התלמידים שיעמדו בקריטריונים לקבלה לכיתה העל- אזורית יהיה גבוה ממספר זה, תתקיים הגרלה בין המועמדים.

יצוין כי על פי ההסדר, תלמיד שיהיה מעוניין בכך, יוכל להגיש מועמדותו לעד שלוש כיתות על- אזוריות.

הרישום לבתי הספר העל- יסודיים מיועד לתושבי חיפה בלבד, בחינוך הרגיל.

קו מידע יעמוד לרשות הקהל בתקופת הרישום, בטלפון 1-700-50-7002 בין השעות 8:00 עד 14:00, וביום שישי עד השעה 12:00
וכן בדוא"ל sivans@haifa.muni.il

תגובות