התמונה החינוכית – חיפה מובילה בהישגים הלימודיים

משרד החינוך פרסם היום [יום ד', 18.07.18] את מצב מערכת החינוך בארץ.
בחיפה יש בהחלט במה להתגאות:
אחוז הזכאות לבגרות ממשיך לעלות: 82.6% מתלמידי העיר זכאים לבגרות, מעל למחצית מתלמידי העיר זכאים לבגרות באנגלית ברמה מוגברת, חיפה עולה ב- 9% על המדד הארצי בשיעור לומדי מתמטיקה 5 יח"ל

אילנה טרוק, ראש מנהל חינוך, תרבות ורווחה בעיריית חיפה: "בשנת הלימודים הקרבה נמשיך במגמות שיפור ההישגים וטיפוח הסביבה הלימודית, נעמיק את תכניות ההתנדבות והמנהיגות החברתית של תלמידי חיפה מגן ועד י"ב, לצד חתירה מתמדת להעלאת ההישגים הלימודיים והכנת התלמידים לעולם האקדמיה והקריירה שלאחר י"ב. דגש מיוחד יושם על קידום מערכת חינוך אחרת, המאפשרת לתלמידי העיר מימוש חלומותיהם והתפתחותם, בהתנסות יזמית, חדשנית וחווייתית".

משרד החינוך בירושלים פרסם את תמונת המצב הלימודית והערכית של תלמידי התיכון ברחבי הארץ. מטרתה של "התמונה החינוכית", כפי שציין שר החינוך, נפתלי בנט, היא לשקף את העשייה החינוכית ולהביאה בשקיפות לציבור הישראלי.

התמונה החינוכית מתארת את בתי הספר תוך בדיקת מגוון רחב של תחומים ובהם: מידת המעורבות החברתית של התלמידים, מעורבות באירועי אלימות, אחוז הנושרים ואחוז ההתמדה בלימודים, פיתוח וקידום מקצועי של מורים, שיעור הזכאים לתעודת בגרות, שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת, טוהר בחינות, וזכאות לבגרות ברמת 4, 5 יחידות לימוד במתמטיקה ואנגלית.

  • הנתונים בתמונה החינוכית של העיר חיפה, מעידים כי כמחצית מהמורים בבתי הספר (49.6%) הינם בעלי תואר שני ומעלה.
  • מבחינת ההישגים הלימודיים, חיפה נמצאת במקום גבוה במיוחד מעל לממוצע הארצי: 82.6% מהלומדים בעיר זכאים לתעודת בגרות- עליה של 1.5% ביחס לשנה הקודמת, ו- 14.4% יותר מהממוצע הארצי.
  • 10.5% מהלומדים בחיפה זכאים לתעודת בגרות מצטיינת, לעומת 7.9% בארץ.
  • נתונים מרשימים ניתן למצוא גם בזכאות לתעודת בגרות הכוללת 5 יחידות לימוד, הן בהשוואה לנתונים הארציים והן בהשוואה לשנים קודמות. 53.7% מהלומדים בחיפה הינם בעלי תעודת בגרות באנגלית ברמה של 5 יחידות לימוד, לעומת 36% בלבד בארץ. נתוני הזכאות לבגרות באנגלית 5 יח"ל מצביעים על מגמה קבועה של עליה מידי שנה, ובשנה האחרונה עלו ב- 4% נוספים.
  • 23.3% מהלומדים הם בעלי תעודת בגרות הכוללת 5 יחידות לימוד במתמטיקה, כ- 9% מעל לממוצע הארצי. ושוב, נצפית מגמה קבועה של עליה בחיפה- 4% ביחס לשנה שעברה.

עוד מעידה התמונה החינוכית החיפאית כי היעד החיפאי להעלאת מספר התלמידים הלומדים בחינוך הטכנולוגי, הצליח באופן מרשים. 46% מתלמידי העיר לומדים במגמות החינוך הטכנולוגי.
(הנתונים אינם כוללים את תלמידי החינוך המיוחד).

אילנה טרוק, ראש מנהל חינוך, תרבות ורווחה בעיריית חיפה: "בשנת הלימודים הקרבה נמשיך במגמות שיפור ההישגים וטיפוח הסביבה הלימודית, נעמיק את תכניות ההתנדבות והמנהיגות החברתית של תלמידי חיפה מגן ועד י"ב, לצד חתירה מתמדת להעלאת ההישגים הלימודיים והכנת התלמידים לעולם האקדמיה והקריירה שלאחר י"ב. דגש מיוחד יושם על קידום מערכת חינוך אחרת, המאפשרת לתלמידי העיר מימוש חלומותיהם והתפתחותם, בהתנסות יזמית, חדשנית וחווייתית".

ראש העיר חיפה, יונה יהב, ציין כי הוא גאה בנתונים המרשימים של מערכת החינוך החיפאית ושיבח את הצוותים החינוכיים בעיר: "אין ספק כי ההישגים הם תוצר של עבודה מעמיקה מצד המנהלים המורים, ואמונה בלתי- מתפשרת ביכולות התלמידים ובפוטנציאל הגלום בהם. גם השנה נמשיך להשקיע משאבים ביצירת מערכת חינוך מצטיינת ואיכותית, מהמובילות במדינת ישראל".

תגובות