יחידת הרחפנים של חיפה

לאחר שלפני כשנה הקימה עיריית חיפה יחידה התנדבותית לחילוץ והצלה בחירום, יוצאת העירייה בימים אלה בקמפיין להקמת יחידה נוספת, של תושבים, בעלי רישיון להטסת רחפנים, אשר תסייע ליחידות המבצעיות העירוניות בהתמודדות עם אתגרי החירום השונים

יאיר זילברמן, מנהל אגף הביטחון בעיריית חיפה: "כחלק מההתמודדות עם אתגרי החירום המורכבים של העירייה, עולה צורך מובהק להסתייע ברחפנים. יחידת הרחפנים החדשה תהווה ערך מוסף ונדבך חיוני וחשוב ביכולת ההתמודדות של העירייה אל מול האיומים והאתגרים".

במסגרת היערכות העירייה לשיפור מוכנות העיר ותושביה לחירום, תפרסם העירייה בימים הקרובים קמפיין, במסגרתו יוזמנו תושבי העיר, בעלי רישיון להטסת רחפן, מאושר ותקני, להגיש את מועמדותם להתנדבות ליחידה. מתנדבי היחידה, לכשתוקם, ייקחו חלק במשימות החירום השוטפות, עמן מתמודד אגף הביטחון העירוני.
העלאת רחפן לאוויר בזמן אמת תאפשר לקבל תיעוד ו"מיפוי שטח" בזירות אירוע (פגיעה של מבנים / תשתיות חיוניות, היקפי נזק ו/הרס, דרכי גישה, לכודים והצלת חיים), תסייע לרשות לנהל בצורה טובה יותר את אירועי החירום ותשפר את יכולותיה המבצעיות באופן משמעותי.
הקמת היחידה החדשה מצטרפת ליחידת המתנדבים, אותה הקימה העירייה לפני כשנה, המהווה כוח חילוץ, מקצועי וזמין, לתגובה מיידית, לאיתור ולחילוץ נפגעים ולכודים במצבי חירום ואסון עד להגעת כוחות החילוץ של פיקוד העורף.
יאיר זילברמן, מנהל אגף הביטחון בעיריית חיפה: "כחלק מההתמודדות עם אתגרי החירום המורכבים של העירייה, עולה צורך מובהק להסתייע ברחפנים. יחידת הרחפנים החדשה תהווה ערך מוסף ונדבך חיוני וחשוב ביכולת ההתמודדות של העירייה אל מול האיומים והאתגרים".

הצטרפו ליחידת הרחפנים של חיפה
להרשמה: http://ironet.activetrail.biz/drones

 

המועמדים המתאימים ישולבו במהלך השנה, במסגרת תרגילים ואימונים עירוניים.
בחירום, יקראו ל"שירות עבודה" באמצעות משרד העבודה והפעלתם תהא כ"מגוייסי חוץ".

תגובות