כאלף יחידות דיור אושרו על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בחיפה

הועדה קיימה 3 ישיבות ברצף במסגרתן אושרו להפקדה ולבנייה תכניות הכוללות למעלה מאלף יחידות דיור חדשות
מבנה מלון ומגורים בקצה טיילת בת גלים הדמיה: "משרד פיבקו-אדריכלים"

סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה מיכאל אלפר: המאמץ לייעול תפקוד מינהל הנדסה יחד עם הירתמות צוות אגף הרישוי ותכנון עיר נושא פרי ובא לידי ביטוי בשיא שנרשם החודש הן בהיתרים שניתנו ע"י הועדה להקמת מבנים חדשים בגבעת זמר ומקומות נוספים בעיר, הן בפרויקטים שנדונו ע"י הוועדה במסגרת תכניות התחדשות וכאשר במסגרת כל אלה מתוכננית למעלה מאלף יחידות דיור. כל אלה מתבצעים על פי חזון ראש העיר עינת קליש רותם, תוך הקפדה על איכות התכנון ומצוינות אדריכלית, בראייה ברת קיימה, עירוב שימושים, שטחים פתוחים ומבני ציבור בסטנדרטים המתקדמים ביותר".

בשכונת קריית אליעזר המליצה הועדה להפקדה תכנית פינוי בינוי נוספת במתחם "רוטשילד":

מתחם רוטשילד כולל הקמת שכונת מגורים חדשה בת 9 בנייני מגורים חדשים בני כ-10-22 קומות שיכללו 760 יח"ד. השכונה החדשה תחליף 7 מבני שיכון בני 4 קומות, בהם 168 יח"ד קטנות, אשר נבנו בשנות ה-50. בתכנית מוצעת חלוקה של המבנים לשלושה תתי מתחמים כאשר המתחם האמצעי זכה ב"קול קורא" למימוש מיזמי התחדשות עירונית חברתית מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

הזכייה בקול הקורא מאפשרת לממש את הפרויקט, באמצעות תמיכה ממשלתית שתשמש גם לקידום חינוך, רווחה ותרבות בשכונה. עקרונות הקול קורא מחייבים בין היתר בניית 19 יח"ד אשר ישמשו להשכרה מוזלת כך שתושבים המתגוררים במקום בשכירות יוכלו להישאר בשכונה. בתוך כך, תקצה העירייה משאבים גם לחידוש המרחב הציבורי הנכלל בפרויקט.

כמו כן מוסיפה התכנית שלוש כיתות מעון, שלוש כיתות גן, מועדון רב תכליתי, שטחי מסחר ושטחי משרדים בקומות הקרקע. לצד כל אלה מוצע ציר הולכי רגל פנימי, סביבו יפותחו שטחים פתוחים לרווחת תושבי המתחם.

במסגרת התכנית תישמר שדרת האקליפטוסים הוותיקה העוטפת את המתחם מכוון שד' רוטשילד. רחוב המעפילים יורחב על מנת לאפשר תנועה דו-סטרית ובכל המגרשים יוכשרו חניות תת קרקעיות.

התכנית תקודם בשלבים, כך שהמבנה הראשון שיוקם בכל מתחם יכלול בתחומו שטחי ציבור, על מנת להבטיח מענה לצרכי הציבור בכל שלב. כמו כן נקבע כי השטחים הפתוחים בכל מתחם בהם נקבעה זיקת הנאה לציבור, יפותחו כתנאי למתן היתר איכלוס למבנה האחרון במתחם.

תכנית מתחם "רוטשילד" מהווה חלק מהתפיסה התכנונית הכוללנית של עיריית חיפה, לפיה מקודמת עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית- תכניות אב ומתאר להתחדשות עירונית בכלל שכונות החוף בחיפה, לרבות קרית אליעזר וקרית אליהו, שבהן אושרה לאחרונה תכנית אב להתחדשות עירונית.


מתחם רוטשילד קרית אליעזר, הדמיה: "הקוביה"

בשכונת בת גלים אישרה הועדה הקמת מבנה חדש על מגרש הממוקם בין טיילת רציף מרגולין לרחוב העלייה השנייה. המבנה בן 7 קומות יכלול 42 חדרי מלון ו 46 יחידות דיור. בקומת הקרקע הפונה לטיילת אושרו שימושים מסחריים. כמו כן יכלול המבנה 250 מ"ר לבניית מועדון רב תכליתי לרווחת תושבי השכונה וחניון תת קרקעי שישרת את אורחי המלון ודיירי הבניין.

פרויקט נוסף אושר בשכונת בת גלים ברחוב יוברט המפרי 23. במסגרת הפרויקט יהרס מבנה ישן בן קומה ובמקומו ייבנה בניין חדש בו 4 קומות ועליית גג שיכלול 11 יחידות דיור חדשות.

ברחוב אילנות אושר פרויקט נוסף הכולל 3 מבני מגורים בני 5 – 3 קומות, המחוברים בחניון תת קרקעי. בפרויקט זה ייבנו 43 יח"ד המתווספים ל – 48 יח"ד שאושרו ע"י הועדה על פי תכנית מאושרת משנת 2013 ובנייתם כבר החלה.

בשכונת גבעת זמר אושרו להקמת ארבעה מבני מגורים חדשים:

ברחוב נעמי שמר 27 אושר מבנה בן ה – 5 קומות יכלול 12 יח"ד חניון תת קרקעי, מרתפים ועלית גג.
ברחוב נעמי שמר 30 אושר מבנה נוסף בן 5 קומות הכולל 12 יחידות דיור, מעל חניון תת קרקעי, מרתפים ועליית גג.

ברחוב נעמי שמר 17 אושר מבנה שלישי בן 5 קומות שיכלול 11 יחידות דיור. במתכונת דומה.
ברחוב הדודאים 11 אושר מבנה רביעי בן 6 קומות שייבנה במתכונת דומה ויכלול 10 יחידות דיור.

ברחוב סירקין 24 אושרה תכנית בניין עיר הכוללת הריסת מבנה מסחרי ישן בן קומה אחת והקמת מבנה בן 6 קומות שיכללו 5 קומות מגורים בהן ייבנו 12 יחידות דיור מעל קומת מסחר. הפרויקט משתלב בחזית המסחרית החדשה והמתעוררת של מתחם רחוב סרקין ויצירת מתחם מגורים המעודד עירוב שימושים.

סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה מיכאל אלפר: המאמץ לייעול תפקוד מינהל הנדסה יחד עם הירתמות צוות אגף הרישוי ותכנון עיר נושא פרי ובא לידי ביטוי בשיא שנרשם החודש הן בהיתרים שניתנו ע"י הועדה להקמת מבנים חדשים בגבעת זמר ומקומות נוספים בעיר, הן בפרויקטים שנדונו ע"י הוועדה במסגרת תכניות התחדשות וכאשר במסגרת כל אלה מתוכננית למעלה מאלף יחידות דיור. כל אלה מתבצעים על פי חזון ראש העיר עינת קליש רותם, תוך הקפדה על איכות התכנון ומצוינות אדריכלית, בראייה ברת קיימה, עירוב שימושים, שטחים פתוחים ומבני ציבור בסטנדרטים המתקדמים ביותר".

תגובות