כ – 4 מיליון ₪ יושקעו בניקוי ושיקום נחל אחוזה מנזקי השריפה

שיקום הנחל שיחל בימים הקרובים כחלק משיקום הוואדיות בשולי העיר מתבצע במסגרת שיקום נזקי השריפה הגדולה

בימים הקרובים יחל אגף הגנים בעיריית חיפה, בשלב השלישי והאחרון של שיקום נחל אחוזה ואזורים סמוכים לו בהם מדרונות לינקולן, פלימן ופרויד, מנזקי השריפה [בדצמבר 2016] שכילתה אלפי עצים וחורש טבעי ברחבי העיר.

מדובר בשלב נוסף של שיקום הנחל לאחר שבתחילה מופה הנחל [יחד עם כל יתר השטחים שנפגעו בשריפה] על פי נתוני הקרקע, המבנה הטופוגראפי ואופי הצמחייה ולאחר מכן נכרתו ופונו עצים שהיו סמוכים לבתי המגורים וניתנו הנחיות מפורטות לטיפול ושיקום העצים אותם ניתן היה להציל.

בשלב הנוכחי יפונו עצים שרופים שנותרו בעומק השטח ויבוצעו עבודות גינון בין היתר למניעת צמיחה מחודשת של עצים כמו עצי אורן ומינים פולשים אחרים המועדים להתקלחות.

שיקום הנחל והאזורים הסמוכים לו מתבצע במסגרת עבודות השיקום הנרחבות אותם מבצעת העירייה מאז השריפה ואשר במסגרתם שוקמו כבר אלפי דונם של חורש טבעי וגינות בשכונות המגורים והרחובות שספגו את נזקי השריפה הכבדים ביותר בהם: גבעת אורנים, רוממה הישנה, רחוב איינשטיין, הנטקה, שזר, דקר, אידר ד'יזראלי ופרויד.

שיקום החורש מתבצע תוך התייחסות למארג האקולוגי הכולל את בעלי החיים, הצמחייה והממשק של כל אלה עם שכונות המגורים.
בשטחי הוואדיות בהם היה חורש טבעי כמו נחל אחוזה מתקיים מעקב אחר ההתחדשות הטבעית של החי והצומח וננקטות פעולות לעידוד צמיחת המינים המקומיים כמו עצי אלון. בתוך כך הובחנה לאחרונה גם חזרתם של בעלי חיים כמו הסלמנדרות שנעלמו מהנחל לאחר השריפה והחלו לשוב לאזור.

תגובות