מועצת העיר חיפה אישרה את הפרויקטים: חזית הים העירונית ופארק הקישון

מועצת עיריית חיפה אישרה את ההסכמים, עליהם חתמה עיריית חיפה עם משרדי הממשלה, אשר יאפשרו את מימוש תוכנית חזית הים העירונית והקמת פארק הקישון

מועצת עיריית חיפה אישרה אמש (ראשון, 3.6) בישיבתה את שני ההסכמים אשר נחתמו בחודש אוקטובר בשנה שעברה בין משרדי האוצר, הביטחון, רשות שדות התעופה, רשות מקרקעי ישראל, חברת נמלי ישראל ועיריית חיפה. ההסכם יאפשר את מימוש פרויקט חזית הים העירונית אשר תצא לפועל בשיתוף פעולה בין עיריית חיפה ונמל חיפה. ההסכם מעביר לשלב הביצוע בלוחות זמנים כפי שקבעה התכנית המפורטת שאושרה סופית ופורסמה למתן תוקף. העיר התחתית וציר המושבה הגרמנית ייפתחו לקו המים ברציפי הנמל. השטח יוסב לטיילות, בתי קפה, מסעדות, מלונאות, מסחר ומגורים.

חזית הים העירונית הינה פרויקט עירוני תיירותי להסבת שטחו המערבי של נמל חיפה לאזור תיירות, נופש ופנאי הפתוח לציבור הרחב, תוך הסרת החיץ ההיסטורי בין העיר לים. הפרויקט משתרע על פני שטח של למעלה מ-300 דונם בין דרך חיל הים במערב ועד בית המכס במזרח. מימוש הבניה צפוי להיעשות באמצעות הסבה ושיפוץ ההאנגרים הקיימים בנמל ובניה חדשה. הגישה למתחם תיעשה, בטווח הביניים, באמצעות גשרי רכב והולכי רגל זמניים אשר יוקמו מעל מסילות הרכבת. עם השלמת שיקוע מסילות הרכבת ייווצר רצף אורבני מלא בין העיר התחתית לבין חזית הים.

מימוש הפרויקט צפוי להתבצע בשני שלבים מרכזיים – בשלב הראשון מפותח חלקו המזרחי של הפרויקט ממחסן 15 (תחנת רכבת מרכז השמונה) ועד בית המכס, וכן מגרש המגורים בחלקו המערבי של הפרויקט. בשלב השני תפותח יתרת המתחם בחלקו המערבי.

ההסכם השני מתייחס לפינוי מתחם בית הספר הטכני בשטח שיפונה תעשה רשות שדות התעופה שימוש למטרת הרחבת שדה התעופה הקיים והארכת מסלולי ההמראה והנחיתה באופן שיאפשר טיסות ליעדים רחוקים יותר, מכפי שניתן כיום.

השטח השייך לרשות מקרקעי ישראל שייעודו מסחר יוקמו:
פארק מורד נחל הקישון לאורך גדות נחל הקישון משד' ההסתדרות במזרח ועד שפך הנחל לים. הפארק משתרע על שטח של כ-600 דונם מצפון ומדרום לנחל וכולל חלקים אינטנסיביים שישמשו לייעודי פנאי ונופש לרווחת תושבי העיר והמטרופולין, וחלקים אקסטנסיביים בהם יוחזרו, יטופחו, יישמרו וישוחזרו המערכות האקולוגיות הקיימות לאורך הנחל. תכנית הפארק מציעה הקמה של מרכז מבקרים גדול אשר ישמש כמוקד חינוכי ערכי בתחומים הקשורים למערכות הנחל ולמימיו. הפארק ישמש כריאה ירוקה משמעותית לתושבי חיפה ולתושבי המטרופולין כולו ויהווה מוקד ייחודי בין שטחי עורף הנמל.

החתימה על שני ההסכמים סיכמה תהליך עבודה עיקש וממושך, אותו הובילה העירייה לגיבוש ההסכמות הנדרשות ממספר רב של גופים ממשלתיים לצורך הסרת חסמים ומימוש כאמור של פרויקט חזית הים העירונית ופארק מורד נחל הקישון.

הדמיות: מן-שנער אדריכלים.

תגובות