מועצת עיריית חיפה אימצה את המלצת רה"ע שלא להעלות את שיעורי הארנונה לשנת 2019

על פי החלטת מועצת העיר יופחת שיעור הארנונה המתחייב על פי חוק ואשר נכלל בהודעות התשלום שנשלחו לתושבים.

רה"ע ד"ר עינת קליש רותם: "אנו פועלים לייעול עבודת העירייה ולחסכון בכספי התושבים תוך הגדלת הנטל על המפעלים המזהמים כאשר הכספים שיתקבלו מכל אלה יתועלו לרווחת התושבים באפיקים חדישים וחשובים יותר"

רה"ע ד"ר עינת קליש רותם: "אנו פועלים לייעול עבודת העירייה ולחסכון בכספי התושבים תוך הגדלת הנטל על המפעלים המזהמים כאשר הכספים שיתקבלו מכל אלה יתועלו לרווחת התושבים באפיקים חדישים וחשובים יותר"

החלטת מועצת העיר התקבלה בישיבת מועצה שלא מן המניין שהתקיימה הערב [ג'] לאישור צו המסים לשנת 2019. על פי החלטת מועצת העיר יופחת שיעור הארנונה המתחייב על פי חוק ואשר נכלל בהודעות התשלום שנשלחו לתושבים.

כמו כן תוענק הנחה לחילי מילואים בשירות פעיל וכן הנחה מארנונה לבעלי דירות "תמורה" הניתנות במסגרת מיזמי התחדשות עירונית במסלולי פינוי בינוי בהתאם לקבוע בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

בתוך כך תועלה הארנונה למפעלים לזיקוק מוצרי דלק וליצור דשנים וכימיקלים במתחם בתי הזקוק וזאת על פי עיקרון המזהם ישלם.

החלטת מועצת העיר תובא לאישור שרי הפנים והאוצר כמתחייב על פי חוק ועם קבלת האישור תעודכן הפחתת הארנונה בחשבונות התושבים.

תגובות