ממשלת ישראל אישרה השבוע הצעת חקיקה, הקובעת רפורמה בתחום רישוי העסקים, ובכך אימצה בפועל את עיקרי השינוי שנקבעו זה מכבר על-ידי עיריית חיפה

בעוד שהצעת החוק הממשלתית מדברת על מסלול תצהיר מהיר של 21 יום, הכריזה עיריית חיפה כבר לפני כחצי שנה, כי תאפשר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים לקבל רישיונות עסק בתוך 5 ימים בלבד

רה"ע יונה יהב ברך על אימוץ המהלך אותו מובילה חיפה "מתוך הכרה כי העסקים הקטנים והבינוניים מהווים מנוע צמיחה כלכלי וחברתי משמעותי לעיר אין לי ספק כי שילוב ידיים בין הרשות המקומית לממשל המרכזי יקל ביתר הערים על הקשיים  איתם מתמודדים בעלי עסקים בהליכי רישוי ארוכים ומסורבלים"

בעוד שהצעת החוק הממשלתית מדברת על מסלול תצהיר מהיר של 21 יום, הכריזה עיריית חיפה כבר לפני כחצי שנה, כי תאפשר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים לקבל רישיונות עסק בתוך 5 ימים בלבד מאז תחילת הרפורמה אושרו בחיפה 170 עסקים במסלול מהיר מהם 40 עסקים בפחות מ – 5 ימים ו – 130 עסקים נוספים בפחות מ – 19 ימים

בעיריית חיפה מסבירים, כי המדיניות העירונית מקלה באופן דרמטי על בעלי העסקים הקטנים והבינוניים, והביאה להאצת תהליך הרישוי ומתן הכשר לעסקים לפעול כדין כבר מיום פתיחתם, ובכך שונתה המציאות הקיימת בערים אחרות בארץ, בהן עסקים רבים נאלצים לפעול לפחות בתקופת פעילותם הראשונה, ללא רישיון ובניגוד לחוק.

בתוך כך ייעלה העירייה את תהליכי רישוי העסקים וקבעה זמנים (SLA) מוגדרים ונוקשים לעבודת מחלקות העירייה. בדומה להחלטת הממשלה מאתמול ביססה העירייה את המהלך על מעבר למסלול תצהירים וחוות דעת מומחים.

בניגוד לעבר בו נדרשו בעלי העסקים "לרדוף" אחרי המשרדים השונים עד קבלת האישור המיוחל ללא התחייבות ללוחות זמנים ומידע ברור על הנדרש מהם מאפשרת העירייה לעסקים בעלי רמת סיכון נמוך לקבל את אישור גורמי הרישוי החיצוניים (לרבות משטרה, משרד הבריאות וכיבוי האש) בהצהרות מומחים כי העסקים עומדים בדרישות החוק וגורמי הרישוי השונים.

עם קבלת התצהירים מנפיקה העירייה תוך 5 ימים רישיון עסק זמני לתקופה של 180 יום, במהלכם ניתנת לגורמי הרישוי השונים אפשרות לבדוק הלכה למעשה את עמידת העסק בדרישות הרישוי על-פי החוק. במידה ובתקופה זו לא מתקבלות הערות מנפיקה העירייה רישיונות על פי הקבוע בחוק.

בתוך כך כללה הרפורמה אותה יזמה העירייה מספר מהלכי התייעלות ארגונית, כגון: שדרוג מערך המחשוב הפנים-עירוני ומחשוב כל הבקשות המתקבלות, סריקת המסמכים, העברת הבקשה באופן פנימי ממוחשב לכל גורמי האישור הכלל-עירוניים עד להנפקת הרישיון בפרקי הזמן שנקבעו על ידי העירייה.

כמו כן הקימה העירייה אתר אינטרנט ייעודי לרישוי עסקים, המרכז את כל המידע הנדרש לצורך רישוי עסק חדש וחידוש רישיון לעסקים קיימים, מעניק מידע מקדמי לקראת פתיחת עסק חדש בהתייחס למיקום המבוקש, ומרכז את המידע והטפסים הרלוונטיים אודות מסלול תצהיר. כמו כן הוקמה ע"י העירייה עמדת מידע מאוישת על ידי נציג העירייה למתן מענה זמין לכל פנייה.

רה"ע יונה יהב ברך על אימוץ המהלך אותו מובילה חיפה "מתוך הכרה כי העסקים הקטנים והבינוניים מהווים מנוע צמיחה כלכלי וחברתי משמעותי לעיר אין לי ספק כי שילוב ידיים בין הרשות המקומית לממשל המרכזי יקל ביתר הערים על הקשיים איתם מתמודדים בעלי עסקים בהליכי רישוי ארוכים ומסורבלים"

תגובות