משרד התחבורה: ציון "טוב מאוד" לכרמלית

במסגרת הליך בקרה שערך משרד התחבורה על פעילות הכרמלית בתקופת המחצית הראשונה של שנת 2020, בחן המשרד, בין היתר, את מידת עמידת הכרמלית בתנאי רישיונה ומידת עמידתה בלוחות הזמנים

יו"ר דירקטוריון הכרמלית, חברת המועצה, תמי ברק, בירכה על תוצאות הליך הבקרה, "המשקפות, הן עמידה קפדנית בתנאי הרישיון בכל הקשור  לרמת התחזוקה בה והן במידת שביעות הרצון של המשתמשים בה. אנו נחושים להמשיך ולשמור על רמת השירות הגבוהה של כלי תחבורה ייחודי זה בישראל לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה".

הליך הבקרה, שנערך במהלך התקופה שבין 1.1.2020 – 30.6.2020, כלל הן בקרה אלקטרונית והן בקרה סמויה ובסיומו זכתה הנהלת הכרמלית במרבית הנושאים שנבדקו בציון "טוב מאוד".

במסגרת ההליך נבחנה מידת עמידתה של הכרמלית בתנאי רישיון ההפעלה ובדיקת רמת השירות והאיכות לנוסע. כמו כן נבדקו אתר האינטרנט של הכרמלית, התייחסות הנהלת הכרמלית לפניות הציבור, יעילות וזמינות המענה הטלפוני ודרכי הטיפול לאיתור חפצים שאבדו בה.

בנוסף נדגמו במהלך תקופת הבקרה מספר נסיעות של הכרמלית, בהן נבדקה מידת עמידתה בלוחות הזמנים. בבדיקות אלה לא נמצא אף לא מקרה אחד של איחור בזמני הגעת הכרמלית ליעדיה.

יו"ר דירקטוריון הכרמלית, חברת המועצה, תמי ברק, בירכה על תוצאות הליך הבקרה, "המשקפות, הן עמידה קפדנית בתנאי הרישיון בכל הקשור לרמת התחזוקה בה והן במידת שביעות הרצון של המשתמשים בה. אנו נחושים להמשיך ולשמור על רמת השירות הגבוהה של כלי תחבורה ייחודי זה בישראל לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה".

תגובות