מתחדשים בסביבות למידה חדשניות המותאמות לכיתות א-ב

במסגרת רה ארגון מקצועי והתחדשות של התוכנית העירונית ״ מלידה לבגרות ״ בוצע איגום והפניית המשאבים במקום לתקנים מיותרים ,לשטח - לבתי הספר ולצרכים האמתיים שהציפו המנהלים .
עשרות בתי ספר בעיר מעצבים מחדש את סביבות הלמידה של שכבות א +ב.

חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק החינוך, סיגל ציוני:
"המעבר לכיתה א' והשנה במיוחד , מהווה לתלמידים ולהורים נקודת ציון מאוד משמעותית .
נחיתה רכה ומחבקת מסביבת הגן למרחבים נעימים ומזמינים, מבטיחה חווית קליטה נינוחה בביה"ס ובעיקר יישום שיטות הוראה חדשניות, רלוונטיות ומתקדמות."

עיצוב הסביבות מלווה בתכנית פדגוגית ייעודית, שמטרתה לאפשר לילדים סביבת למידה מזמינה, חווייתית ונעימה ללמידה.
בנוסף, סביבות הלמידה מותאמות לסביבה הגנית ממנה מגיעים הילדים ובכך אנו מקלים את המעבר של הילדים מהגן לביה"ס.
עיצוב הסביבה נעשה ע"י הנהלת ביה"ס והצוות החינוכי זאת כחלק מתפיסה עירונית בה האוטונומיה ניתנת לביה"ס באופן מלא, לצד לווי המחלקה לחינוך יסודי ומתן משאבים ותקצוב ייעודי.

חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק החינוך, סיגל ציוני:
"המעבר לכיתה א' והשנה במיוחד , מהווה לתלמידים ולהורים נקודת ציון מאוד משמעותית .
נחיתה רכה ומחבקת מסביבת הגן למרחבים נעימים ומזמינים, מבטיחה חווית קליטה נינוחה בביה"ס ובעיקר יישום שיטות הוראה חדשניות, רלוונטיות ומתקדמות.
אנו שמחים להוביל תפיסה ומדיניות חדשנית ושיתופית, מקפידים להיות קשובים ולעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המנהלים וצוותי ההוראה ולתת מענה לצרכים האמתיים העולים מהשטח , תוך ביצוע איגום והפניית המשאבים לתהליכים משמעותיים לרווחת הילדים ולקידום מערכת החינוך .
נמשיך לעבוד על תכניות חדשניות ליצירת רלוונטיות בחינוך תוך גיוס כל השותפים במרחב החינוכי קהילתי להשגת המטרות והיעדים שקבענו ."

תגובות