נחנכה מעבדה חדשה לביוטכנולוגיה בבי"ס עירוני א'

מימון המעבדה החדישה לביוטכנולוגיה בבי"ס עירוני א' התאפשר תודות לתרומה של בז"ן חיפה. מעבדה זו הינה "אחות" למעבדת הרובוטיקה בבי"ס עירוני ג' אשר נחנכה לאחרונה. המעבדה תשרת את התלמידים המצטיינים במגמות ביוטכנולוגיה, ביולוגיה, ורפואה – תלמידים הלומדים גנטיקה, ותהליכי יישום של כימיה וביולוגיה דרך טכנולוגיה.

"תכני הלימוד של מגמה ביוטכנולוגיה הם תכנים חדישים . בין מקצועות הלימוד: מקרוביולוגיה, גנטיקה, תהליכים ביוטכנולוגיים ועוד. כעת עם המעבדות החדשות מתקיימת הלימה בין תכנים חדשים לסביבה חדשנית. הן הוקמו בסטנדרט מקצועי גבוה, כי לדעתי יש לטפח מצויינות בתנאים מצויינים". כך אומרת מנהלת בית הספר עירוני א, הגב' בתיה בראונר.

שלומי בסון, סמנכ"ל בתי הזקוק, ציין בדבריו את הגאווה שיש לקבוצת בזן להיות שותפים לנושא ההשקעה במצוינות לחינוך, נושא שהינו תהליך מתמשך לאורך זמן. כן ציין את החשיבות שבזן מוצאת בעידוד פרויקטים של חינוך בעיקר בתחום הטכנולוגי, החושפים את הנוער לעולמות מאתגרים – בבחינת עולם העתיד.

ראש העיר חיפה יונה יהב הודה למנכ"ל העירייה שמואל גנץ על הובלת נושא מצויינות במדעים בחינוך בכלל והקמת המעבדות המשוכללות בבתי הספר בחיפה בפרט. ראש העיר עמד על חשיבות הסינרגיה של עולם החינוך עם התעשיה המקומית בחיפה, ועל הדגש הניתן למיצוב בתי הספר בהתייחס לתעשיות המקומיות. כך לדוגמא נבנה כעת המרכז למדעי החיים שיאפשר בעתיד כיווני התפתחויות מגוונים לתלמידי בתי הספר. המערכת העירונית ובית הספר יספקו את הכלים המתאימים לקידומם של התלמידים , המייצגים את ההון האנושי.

מנכ"ל הקרן לחיפה, קובי ברוש, הודה לבזן על התרומה וההשקעה בחינוך למצוינות, וציין את התוספת המשמעותית לנושא קידום המעבדות הטכנולוגיות.

תגובות