סוף עונת הרחצה

9 תחנות הצלה נשארות פתוחות עד כ"ט בחשוון תש"ף, 27.11.19
בחופים: דדו, זמיר, כרמל, בת גלים וקריית חיים
שעות מתן שרותי הצלה: 8:00-16:30

לאחר מועדים אלו יינתנו שירותי הצלה ב־3 תחנות הצלה בחופים:
זמיר, בת גלים וקריית חיים – לאורך כל החורף.

הרחצה ללא פיקוח מציל אסורה ומסוכנת!

תגובות