סככות הצללה בכניסה לבתי-הספר בקריית-חיים

לבקשת הורים לתלמידים, עיריית חיפה תתקין סככות בכניסות לבתי הספר עבור הצללה ומחסה מפני הגשם. היום (24.12.19) יתחילו בהתקנת הסככות בבתי הספר "ארלוזורוב" ו"גורדון"

הסככות שיותקנו באזורי ההמתנה, שבסמוך לכניסה לבתי הספר יהוו פתרון להצללה מפני השמש ולמחסה מפני הגשם, עבור ההורים והילדים.

הסככות שיותקנו באזורי ההמתנה, שבסמוך לכניסה לבתי הספר יהוו פתרון להצללה מפני השמש ולמחסה מפני הגשם, עבור ההורים והילדים.
לאחר בחינת הנושא על-ידי כלל הגורמים המקצועיים, החליטו ראש העיר, ד"ר עינת קליש רותם ומחזיקת תיק החינוך בעיריית חיפה, חברת המועצה סיגל ציוני, להיענות לבקשת ההורים ולהתחיל באופן מיידי במהלך ניסיוני, בו יותקנו סככות בכניסה לבתי הספר היסודיים בקריית-חיים – "ארלוזורוב" (קריית חיים מזרחית) ו"גורדון" (קריית-חיים מערבית).
בהתאם לנהלי העירייה, הסככה תיבנה על-פי תקנים מחמירים ובאישור קונסטרוקטור וממונה בטיחות עירוני.
במידה ויימצא, כי הסככה אכן מעניקה פתרון ומענה ראוי להורים והתלמידים , תיבחן האפשרות להרחיב את המיזם ולהוסיף סככות בבתי ספר נוספים בחיפה, בקריית שמואל ובקריית חיים.

תגובות