עיריית חיפה מפרסמת הנחיות חדשות בנוגע למרפסות זיזיות

לבקשת ראש עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש רותם, ולפי הנחיית יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה, מיכאל אלפר, מעדכן מינהל ההנדסה בעירייה את הדרישות הקונסטרוקטיביות להוצאת היתרים למרפסות זיזיות במבנים קיימים.

עיריית חיפה היא הראשונה בארץ שעוסקת בנושא, מתוך כוונה לאפשר הקמת מרפסות זיזיות לשיפור איכות חיי התושבים תוך הקפדה מלאה על נושא הבטיחות.

ההנחיות החדשות לתכן הנדסי יחייבו את המהנדסים לבחון את ההשפעה על המבנה הקיים ואת עמידות המרפסות לאורך זמן.
ההנחיות מבטיחות שהמרפסות הזיזיות יותקנו באופן שתואם את גילו ואופיו של המבנה עליו הן מותקנות ויבטיחו הקפדה יתרה של המתכננים בנושא הבטיחות.

עיריית חיפה היא הראשונה בארץ שעוסקת בנושא, מתוך כוונה לאפשר הקמת מרפסות זיזיות לשיפור איכות חיי התושבים תוך הקפדה מלאה על נושא הבטיחות.
ההנחיות הוצגו בפני ועדת המשנה לתכנון ובנייה ויפורסמו באתר האינטרנט של מינהל ההנדסה.

תגובות