ערר כנגד החלטת הוועדה המחוזית לאישור תכנית נמל המפרץ

מועצת עיריית חיפה אישרה [5.2.19] הגשת ערר כנגד החלטת הוועדה המחוזית לאישור תכנית נמל המפרץ

רה"ע ד"ר עינת קליש רותם: "שדה תעופה בינלאומי בחיפה יהווה מנוע צמיחה בעל משמעות אדירה הן לכלכלה והן לתיירות לכל צפון המדינה ומטרופולין חיפה. נמשיך להידבר עם כלל הגורמים הנוגעים בדבר , במקביל לערר אותו הגשנו , ונעשה הכל על מנת למנוע את סיכול האפשרות למימוש השדה בהתאם לתכנית המתאר הארצית המאושרת"

רה"ע ד"ר עינת קליש רותם: "שדה תעופה בינלאומי בחיפה יהווה מנוע צמיחה בעל משמעות אדירה הן לכלכלה והן לתיירות לכל צפון המדינה ומטרופולין חיפה. נמשיך להידבר עם כלל הגורמים הנוגעים בדבר , במקביל לערר אותו הגשנו , ונעשה הכל על מנת למנוע את סיכול האפשרות למימוש השדה בהתאם לתכנית המתאר הארצית המאושרת"

התכנית הנושאת את הכותרת "שטח תפעולי נמלי חפ/1833/יח" אותה יזמה חברת נמלי ישראל, קובעת את המסגרת התכנונית לבנייה ולשימושים שיעשו בנמל החדש המוקם מכוח תכנית המתאר הארצית [תמ"א 13/ב/1/1] למבנים ימיים במפרץ חיפה.

התכנית אושרה ע"י הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, חרף ההתנגדות אותה הגישה עיריית חיפה לתכנית הסותרת את הוראות תכנית המתאר הארצית [תמ"א 15] הקובעת את מערך שדות התעופה הארצית.

התכנית אותה אישרה הועדה המחוזית מסכלת כל אפשרות להארכת המסלול באופן שהשדה החיפאי ישמש כשדה תעופה בינלאומי, או אף לטיסות שכר אזוריות ובכך נחרץ דינו לשמש במקרה הטוב כשדה לטיסות פנים ארציות בלבד, ובמקרה הרע להיסגר כליל.

בערר שהוגש על ידי המשנה ליועצת המשפטית לעירייה עו"ד קרן גולדשמידט, טוענת העירייה כי הליך ההתנגדות שהתקיים בלוחות זמנים כה קצרים, מנע אפשרות לדיון מעמיק בהשלכות התכנית, ובאפשרות לתכנון חלופי שיאפשר גם שימוש תעופתי כך שישקף את הוראות תכנית המתאר הארצית המאושרת.

לטענת העירייה, אישור התכנית חוטא להליך התכנוני המחייב ולהוראות החוק ויוצר מציאות המסכלת כל אפשרות לבחינה המחויבת על פי תכנית המתאר הארצית תמ"א 15 להקמת שדה תעופה בינלאומי אזורי בחיפה.

תגובות