פטור מלא מארנונה לעסקים לשלושה חודשים

עיריית חיפה תעניק פטור מלא מארנונה לעסקים לשלושה חודשים עקב משבר הקורונה

לבירורים ניתן לפנות לעירייה באמצעים הבאים:

מוקד הארנונה הטלפוני שמספרו: 1-700-700-060, בימים א' – ה' בין השעות 07:30 – 14:30.

באמצעות הדוא"ל לכתובת : gvia@haifa.muni.il. ובאמצעות הפקס למס' : 04-8356035.

הפטור יינתן לאור התיקון לתקנות ההנחה, והוא יעודכן בחשבונות הארנונה של מחזיקי הנכסים הזכאים בגין התקופה שמיום 1.3.20 ועד ליום 31.5.20. הפטור יוענק ע"י העירייה באופן יזום ומיידי, ללא צורך בהגשת בקשה לקבלתו וזאת לכל מחזיק בנכס העומד במלוא תנאי הפטור שנקבעו בתקנות.
פרטים מלאים אודות תנאי הזכאות לפטור מובאים באתר העירייה: www.haifa.muni.il.
עיריית חיפה עומדת לרשות התושבים בכל שאלה בנושא הפטור לרבות: בירור הזכאות לפטור, גובה הזיכוי ואופן קבלת יתרת הזכות.

לבירורים ניתן לפנות לעירייה באמצעים הבאים:
מוקד הארנונה הטלפוני שמספרו: 1-700-700-060, בימים א' – ה' בין השעות 07:30 – 14:30.
באמצעות הדוא"ל לכתובת : gvia@haifa.muni.il. ובאמצעות הפקס למס' : 04-8356035.

תגובות