שאלות ותשובות – לקראת הרישום לבתי הספר היסודיים

לקראת פתיחת תקופת הרישום לבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים תש"פ (2019-2020), אנו מציגים לכם את השאלות הנפוצות בתהליך. מקווים שהמידע יעזור לכם בתהליך הרישום.

לשאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות אלינו למייל: sivans@haifa.muni.il

מתי מתבצע הרישום לבתי הספר היסודיים?

תקופת הרישום מתחילה ביום שני א' בשבט התשע"ט 7.1.2019 , ומסתיימת ביום שני ן'
באדר התשע"ט 11.2.2019 .

לפי איזה גיל (שנתון) נרשמים?

רישום לבתי הספר היסודיים מיועד לילדים שנולדו בין התאריכים:

  • ילדים אשר נולדו החל מ – 1.1.2013 , ועד 31.12.2013

כיצד נרשמים?

לרשותכם שתי אפשרויות רישום: באמצעות האינטרנט או באמצעות הגעה לאחת מתחנות הרישום:
1. האפשרות המומלצת:
רישום באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חיפה, שכתובתו: www.haifa.muni.il . הרישום באמצעות
האינטרנט הוא קל, חוסך לכם זמן רב ועמידה בתור!
2. רישום באמצעות הגעה לאחת מתחנות הרישום:
• קבלת קהל: בימים א '- ה' בין השעות 8:00 – 12:00 , 15:00 – 18:00 . (בתקופת הרישום בלבד)
• במרכז רישום ומידע רח׳ ברוך מרכוס 9,
• עירונית נווה שאנן, רח' טרומפלדור 28 . קבלת קהל: בימים א', ג', ה' בין השעות: 16:00 – 19:00
• עירונית קריית אליעזר, רח' צה"ל 14 . קבלת קהל: ביום ג', בין השעות: 16:00 – 19:00
• עירונית קריית שמואל, רח' הרא"ה 19 . קבלת קהל: בימים ב', ד' בין השעות: 16:00 – 19:00

 

מה צריך להביא איתי לרישום בתחנות הרישום?

בעת הגעתכם לרישום באחת מתחנות הרישום, עליכם להצטייד:
1. טופס רישום מלא, לאחר שבדקתם כי הפרטים הרשומים בו מעודכנים.
2. ת.ז. עם כתובת עדכנית.
3. תושבים חדשים בחיפה – עליכם לצרף טופס ביטול רישום מהרשות המקומית בה התגוררתם.
חוזה שכירות/רכישה, ספח ת.ז. מעודכן, ארנונה

מה עושים במידה ויש שינוי בכתובת?

תושבים אשר עברו מקום מגורים ובעקבות המעבר מבקשים להירשם לבית ספר שאינו באזור רישומם
המקורי – עליהם להירשם רק באמצעות הגעה לתחנות הרישום, להגיש בקשה לשינוי רישום בית – ספר
עקב שינוי כתובת, לבקשה יש לצרף:
1. ספח ת.ז מעודכן לפי הכתובת החדשה.
2. חוזה שכירות / קנייה.
3. שובר ארנונה מעודכן.

הורים פרודים / גרושים / עצמאים מה עושים?

"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את
הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים לא תחול
חובה זו). יצוין כי ניתן יהיה לבטל רישום שאין בו הסכמת שני ההורים באמצעות הגשת בקשה למדור
רישום. במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית
בעניין ולהציג למדור רישום את ההחלטות שהתקבלו".
יש למלא את טופס ההצהרה ולשלוח בפקס למרכז רישום ומידע לידי סיון 04-8357005

מה צריך להביא תושב חדש?

  • "אישור ביטול רישום" מעיר המגורים ממנה עברתם.
  • שינוי כתובת בת.ז.
  • חוזה שכירות / חוזה רכישה.
  • אישור תשלום ארנונה.

הנחיות להורים המבקשים שילדם ישאר שנה נוספת בגן ולא יעלה לכיתה א':

על ההורה להירשם תחילה לכיתה א', על מנת לשריין לו מקום. במקביל יש לבקש מגננת הגן למלא שאלון "שנה נוספת" ולהעבירו לשירות הפסיכולוגי. במידה והגננת מילאה ושלחה לשרות הפסיכולוגי, משוריין לילד מקום בגן.

במהלך חודש מאי יישלחו להורים ההחלטות בנושא.

על מנת להשלים את הרישום, על ההורה לאשר בפקס את המלצת השירות הפסיכולוגי חתום על ידו, בצירוף ספח ת.ז.

איך מתבצע השיבוץ?

השיבוץ מתבצע ע"פ אזורי רישום, ע"פ גילאים וע"פ איזון בנים בנות.

מתי מקבלים תשובות של השיבוץ?

במהלך חודש מאי מפורסמות תשובות השיבוץ, כל ההורים יוכלו לצפות בשיבוץ באתר האינטרנט של עיריית חיפה. בנוסף להורים שבצעו רישום בהגעה למרכז רישום או לעירוניות התשובות יישלחו בדואר.

הורה המעוניין להגיש בקשת העברה:

בקשת העברה ניתן להגיש רק לאחר קבלת תשובת השיבוץ.

הבקשה תידון על ידי וועדת הערעורים.

בתי ספר יחודיים ועל־אזוריים בתכנית אזורי בחירה מבוקרת:

את חלוקת אזורי הרישום, ובהם רשימת בתי הספר ופרטיהם, ניתן למצוא באתר האינטרנט של עיריית חיפה:
www.haifa.muni.il
בעיר חיפה פועלים מס' בתי ספר יסודיים יחודיים על־אזוריים אשר נקבעו על פי קריטריונים בוועדת ״אזורי בחירה מבוקרת״:
בית ספר גבריאלי – בית ספר לאקולוגיה, סביבה, חברה ומדע
בית ספר נירים – בית ספר לווטרינרים צעירים
בית ספר רמב”ם – בית חינוך למנהיגות יהודית
בית ספר נתיב אליעזר כרמל – בית ספר לקיימות קהילתית
בית ספר מוריה ברקאי – בית ספר תורני בשיטת ברקאי
בית ספר פיכמן – בית ספר לחינוך דמוקרטי
בית ספר עין הים – בית חינוך במרחב משחקי
בית ספר עליה – בית ספר לחינוך אנתרופוסופי
בית ספר הפתוח ע”ש בארי – בית ספר לפיתוח כישורי מנהיגות ומעורבות חברתית
בית ספר בית חיה – יוצרים שליחות רואים גאולה
בית ספר ת"ת חב"ד – בית ספר תורני חסידי
בית ספר אל־חיוואר – בית ספר לחינוך אלטרנטיבי בשילוב אמנויות ויצירה
בית ספר אחמדיה – בית ספר לאקולוגיה, מסלול דו-לשוני צומח ועל־אזורי צומח

הרישום לבתי הספר העל־אזוריים יהיה רק בתקופת הרישום הפורמלית
בתאריכים: 7.1.2019-27.1.2019 ולא יאוחר מטווח תאריכים אלו.

מה הם הקריטריונים לקבלה לבתי ספר יחודיים על־אזוריים?

קריטריונים לקבלה לבתי ספר יחודיים על־אזוריים:
1ּ. תלמידים מאיזור הרישום.
2ּ. איחוד אחים עד כיתה ה’ כולל (תלמידים שעולים לכיתה ה׳ על בסיס מקום פנוי).
3ּ. 10% מהשכונות המוחלשות על בסיס מקום פנוי.
4. הגרלה פתוחה על בסיס מקום פנוי.
ילדי גן חובה "יד ביד" – רשאים להרשם לביה"ס אחמדיה ללא הגרלה.
ילדי גן חובה "גן משחק" – רשאים להרשם לביה"ס עין הים ללא הגרלה.
ילדי גן חובה "קרן אור" – רשאים להרשם לביה"ס עליה-אנטרופוסופי ללא הגרלה.
ילדי גן חובה "הגן שלנו" "וגן תור" – רשאים להרשם לביה"ס הפתוח ללא הגרלה.
הרחובות המהווים אזור רישום בפתוח הם ברל כצנלסון, אזר, מנדלי, גנסין, רות הכהן, שלג, בן ציון, פרוג, פיירברג.
אזורי רישום משותפים: פיכמן/הבונים, דרור-יבניאלי, דינור-יזרעאליה
תלמידים השייכים לבתי ספר מגינים/ארלוזרוב – רשאים להירשם לבתי ספר דגניה או גורדון.

מה לגבי צהרון/מועדונית לאחר שעות בית הספר?

המערכת הקהילתית הרב תחומית

המערכת פועלת ב- 38 בתי ספר וכוללת חוגים לילדים, נוער ומבוגרים.
כמו כן, פועלות 26 מועדניות לילדי כיתות א'- ג' כאשר בחלק מהמועדוניות פועלת תוכנית 'ניצנים'
לכיתות א' ב', במחיר מסובסד לפי החלטת משרד החינוך ובפיקוח המחלקה לחינוך יסודי.
ייחודה של המערכת:
הפעילות מתקיימת בבתי הספר לאחר שעות הלימודים במסגרות המוכרות לתלמידים.
המערכת ממנפת את העשייה האומנותית והתרבותית בבתי הספר, מאתרת ילדים מוכשרים בתחומי
ספורט, מחול, תיאטרון ואמנות פלסטית, ומאפשרת לצוות בית הספר להכיר את התלמידים בהיבטים
נוספים על מגוון כישרונותיהם וכישוריהם החברתיים.

מה זה "סל תרבות"?

סל תרבות:

פעילויות סל התרבות מכוונות לקיומם של מפגשים בלתי אמצעיים בין התלמידים לבין ביטוייה
השונים של האמנות – מוסיקה, תיאטרון, מחול, קולנוע, ספרות, ואמנות פלסטית.
במסגרת זו נחשף התלמיד למיטב האמנות הישראלית, היהודית והכלל עולמית, מתוך הבנה שהכרות
מסוג זה מזמנת לו אפשרות לחוויה רגשית ואינטלקטואלית והתנסות בסוג למידה אחר.
תוכנית סל תרבות מפתחת אצל התלמיד כישורי הערכה וביקורת, והפכה כיום לחלק אינטגרלי של
מסגרת הלימודים הפורמאלית.
האירועים אותם חווים הילדים במסגרת סל-תרבות חושפים קהל צעיר להפקות מקומיות ומחזקים
את ההכרות והמודעות של התלמידים עם מוסדות החינוך בעיר.
התיאטרון העירוני, בתזמורת, הסימפונית חיפה, סינמטק חיפה, מוזיאוני חיפה ומוזיאון הכט.
אנו מאמינים כי דרך החשיפה לאמנויות, ניתן להעניק לתלמידים את החוויה הרגשית והיכולת
ליהנות מקסמי האמנות, לפתוח בפניהם את השערים אל עולמות הרוח ולהוביל אותם אל המפגש
הבלתי אמצעי עם היוצר והיצירה.

יש לי עוד שאלות, לאן פונים?

מוקד מידע – עומד לרשותכם לאורך כל תקופת הרישום:
בטלפון: 1-700-507-002 , בימים א'-ה', בין השעות: 8:00 – 15:00
ובדואר אלקטרוני: sivans@haifa.muni.il

תגובות