שיפורים בתחבורה הציבורית בחיפה

תוגברו נסיעתם של 8 קווי אוטובוס שכונתיים ברחבי העיר
תגבור הקווים, שהחל השבוע, כולל הגדלת תדירות ושעות פעילות הקווים וכן שינויים במסלולם

ראש עיריית חיפה, יונה יהב: "לתחבורה הציבורית בחיפה ישנה השפעה רבה על איכות החיים של התושבים, ועל-כן דאגנו להכניס את השיפורים בתדירות הקווים ובהארכת מסלולם. זהו מרכיב חשוב נוסף בתוכנית שיזמנו לשיפור ולהנגשת התחבורה הציבורית בחיפה, על כלל שכונותיה".

ועדת תחבורה ציבורית עירונית, אותה יזם והקים ראש עירית חיפה, יונה יהב, בשנת 2010, הכוללת את נציגי האגף לפניות הציבור והאגף לתכנון תנועה בעיריית חיפה, נציגי חברת "אגד", "יפה-נוף" ומשרד התחבורה, החליטה לאחרונה על ביצוע מספר שיפורים ב-8 קווי אוטובוס שכונתיים, אשר נכנסו לתוקף החל מהשבוע, וכוללים שינויים במסלולי הקווים והגברת תדירות ושעות פעילותם בשכונות.

הוועדה, הפועלת לייצוג הציבור ולשיתופו בהתאמת התחבורה הציבורית לצרכי התושבים, מתכנסת אחת לחודש ודנה בפניות הציבור, המתקבלות בנושא תחבורה ציבורית. חברי הוועדה בוחנים דרכים שונות לשיפור, תוך קיום דיון, הבעת עמדה וקבלת החלטות משותפות עם אנשי המקצוע מתחום התחבורה החברים בה – ממונה התחבורה הציבורית מטעם משרד התחבורה, מתכנני תחבורה מחברת "יפה- נוף" ונציגי חברת "אגד".

להחלטה לביצוע השיפורים קדם הליך שיתוף ציבור, אותו יזם האגף לפניות הציבור בעירייה, אשר כלל פגישות מקדימות של נציגי האגף וכן של אנשי האגף לתכנון תנועה בעיריית חיפה עם נציגי תושבי השכונות השונות, בטרם התכנסות חברי הוועדה. פגישות אלה אפשרו חשיבה ותכנון משותפים של נציגי התושבים יחד עם אנשי הצוות המקצועי, לקראת קבלת ההחלטות על קידום שינויי התחבורה הנדרשים.

להלן פירוט השיפורים שנעשו:

קו 3 – הוארך מסלול הקו בשני הכיוונים לרחוב יואב ולרחוב צה"ל.

קו 4 – בימי חול נוספו לקו 4 נסיעות – 2 נסיעות בוקר ו-2 נסיעות ערב. בימי שישי נוספו לקו 2 נסיעות בוקר.

קו 6 – לקו נוספו 4 נסיעות נוספות, מתוכן 3 בימי חול ו-1 בימי שישי.

קו 10 – לקו נוספה נסיעת בוקר אחת.

קו 13 – לקו נוספו 4 נסיעות נוספות בשעות הערב בימי חול ונסיעה אחת נוספת בימי שישי.

קו 16 – לקו נוספה נסיעה אחת ערב אחת.

קו 40, 40א' – לקווים נוספו 4 נסיעות בשעות הערב בימי חול ונסיעת בוקר אחת בימי שישי.

קו 43 – לקו נוספו 4 נסיעות נוספות בכל כיוון בשעות הערב ונסיעת בוקר אחת. בימי שישי נוספה לקו נסיעת בוקר אחת.

ראש עיריית חיפה, יונה יהב: "לתחבורה הציבורית בחיפה ישנה השפעה רבה על איכות החיים של התושבים, ועל-כן דאגנו להכניס את השיפורים בתדירות הקווים ובהארכת מסלולם. זהו מרכיב חשוב נוסף בתוכנית שיזמנו לשיפור ולהנגשת התחבורה הציבורית בחיפה, על כלל שכונותיה".

תגובות