יצא לדרך שיקום שד' קק"ל בקריית חיים

כ – 6 מיליון ₪ יושקעו בשדרוג שדרות קק"ל בקריית חיים

שדרות קק"ל הינה השדרה הרחבה ביותר בקריית חיים ומהווה ציר תנועה ראשי המחבר בין קריית חיים לקריית מוצקין. השדרה חוצה 5 רחובות מרכזים: אלכסנדר זייד, "הראשונים" "הגדוד העברי", "ששת הימים" ורחוב "הפלוגות".

שיקום השדרה החל וימשך כ – 12 חודשים. בשלב הראשון יוטמנו [ע"י חברת החשמל] מתחת לאדמה תשתיות החשמל. בשלב השני תונח בשדרה מערכת ניקוז חדשה ויבוצעו עבודות לשדרוג מערכת הביוב ובשלב השלישי יבנו וירובדו מחדש המדרכות והכביש, יוסדרו מקומות החנייה לאורך השדרה ויוקם חניון חדש כך שבסך הכל יתווספו לרחוב כ – 20 מקומות חנייה חדשים.

בתוך כך יבוצעו לאורך השדרה שיפורים גיאומטריים במטרה להגביר את בטיחות הנסיעה במקום. במסגרת זו יוגבהו המקטעים הנמצאים בצמתי הרחובות החוצים את השדרה. כמו כן יבוצעו לאורך השדרה עבודות גינון נרחבות במסגרתן יוכפל מספר העצים ברחוב כאשר עצים חולים המהווים סכנה יעקרו ובמקומם יינטעו עצים חדשים.

במרכז השדרה יוכשר שביל הולכי רגל ושביל אופניים ויותקנו מערכות תאורה חדשות. כמו כן יותקנו מצלמות אבטחה שיחוברו למוקד המבצעי בעיריית חיפה.

העבודות יבוצעו תוך יידוע ושיתוף הציבור באמצעות האגף לשירות ופניות הציבור ועירונית קריית חיים בין היתר באמצעות דברור ישיר ומפגשים אישיים לידוע הציבור על לוחות הזמנים, שינוים בהסדרי תנועה ועוד.

תגובות