תובנות ותשובות – תכנית אב לוואדיות

לאחר פרסום תכנית האב לוואדיות, נפתח באתר ההתייעצויות של עיריית חיפה שיתוף ציבור, על מנת לאפשר לכל תושבי העיר להיות שותפים לה ולהעיר את הערותיהם שיועברו לאנשי המקצוע בעיריית חיפה.
להלן, תובנות התושבים לתכנית ותגובת העירייה לתובנות!

ראש העיר, ד"ר עינת קליש רותם: " בוואדיות חיפה ערכי טבע ונוף נדירים, הכוללים שפע עשיר של צמחייה, בעלי חיים ואתרים ארכיאולוגים. תכנית האב נועדה לשמור על כל אלה, לסייע לנו בשיקום נכון שלהם ולהפוך את הנכס החיפאי הנפלא הזה לנחלתם של כל התושבים".

להלן, תובנות התושבים לתכנית האב לוואדיות ותגובת העירייה לתובנות! (יש ללחוץ על ה+ לצפייה בתשובת העירייה)

אכיפה מוגברת על השלכת פסולת. יש לשלב אנשים "מהשטח" שכבר היום עוסקים בשמירה וטיפוח הוואדיות ואף לדרבן מוסדות חינוך לשלב נוער בשמירה על האזור.

נושא האכיפה מאוד הודגש ואכן יכול להיות מאוד משמעותי בשטח.

צוות התכנון מציע כי תוקם בתוך מנהל התפעול מנהלת לטיפול בנושא הוואדיות שתכלול בתוכה סיירת פיקוח ירוקה.​

לנושא משמעות תקציבית ו/או ארגונית – הנושא יעלה לבחינה מול הנהלת עיריית חיפה וגורמים ארציים כגון קק"ל.

שילוב היתרונות ה"טבעיים סביבתיים" של הוואדיות עם היתרונות ה"אורבניים". הואדיות צריכות להיות שילוב של שמורה עירונית ומרחב שכונתי.

מרבית שטח הוואדיות מוגדר כבר כיום כשמורת טבע והיתרה מוגדרת כשצ"פ נטול זכויות בניה.

המצב הקיים מאפשר שמירה על השטח כשטח פתוח ללא איומי בניה.​

אין יתרון מהותי בשינוי סטטוטורי והפיכת השצ"פים לשמורות טבע, היות ושינוי המעמד לא יגרום לשינוי מהותי בשטח.

להימנע משימוש בתאורת לילה. ישנה חשיבות בשמירה על סביבתם הטבעית של בעלי החיים בוואדי.

היות והוואדיות יפותחו באופן אקסטנסיבי בלבד, לא מתוכננת מערכת תאורה גורפת.

אם יעשה שימוש בתאורת לילה, הוא יעשה במשורה, משך שעות פעילות מוקדמות של התושבים ורק בפתחת הוואדי הנושקת לרחוב תוך התחשבות בבע"ח.​

אנו מאמינים שדיירי הוואדי הטבעיים קודמים, ולא נעשה דבר שיפגע בהם.

תכנון כבישים מתחשבים בואדיות - לשמירה על מעברים אקולוגיים ושקילת העדפת מנהרות וגשרים עילאיים על פני כבישים סלולים

ההערה שניתנה לגבי מעברים אקולוגיים תיושם בכל התב"עות העתידיות ובתכניות מפורטות לכבישים חדשים, שעוברים בסמוך או חוצים שטחי טבע. בנוסף, מזה חודשים רבים שאנו עובדים על שינויים בתחבורה ובכבישים בתכניות הקיימות, במקומות שחוצים או נושקים לואדיות, מתוך מטרה להפחית במינימום האפשרי את הנזקים שלהם. גם תכנית החיבורים של שכונות הרכס אל כביש החוף עוברת שינוי עמוק בדיוק בגלל הרצון לשמור על הואדיות.

קביעת מדיניות ברורה המאזנת בין צרכי הציבור לצורכי הטבע. ניתן לעשות זאת על ידי מינוי אקולוג מקצועי שילווה את התהליכים בוואדי

בתכנית העבודה העירונית ובתקציב ל-2020, מתוכננת תוספת עבור אקולוג עירוני. בימים אלה אנו בוחנים גם היבטים ארגוניים בעירייה, ואת מיקומו של האקולוג בתוכה.

מדובר בגורם תכנוני חשוב בעיר בה הטבע והפיתוח העירוני משולבים זה בזה, שהיה ראוי להיות בעירייה כבר לפני שנים רבות.

יש צורך בהתייחסות לצמחייה הפולשת הסמוכה לבתי התושבים בוואדיות ומפריע לשגרת יומם.

טיפול בצמחייה פולשת יעבור למנהל התפעול לבחינת אפשרות לשלב במסגרת תכנית רב שנתית בין יצירת שבילי החיץ (אש) לטיפול במינים הפולשים.

תגובות