תוכנית תקדימית וייחודית לעירוב שימושים ברחוב אח"י אילת

העירייה תקדם תכניות דומות ברחובות נוספים בהם מתקיים עירוב שימושים דוגמת שדרות מוריה ורחוב טרומפלדור
צילום: ניר בלזיצקי, דוברות עיריית חיפה

התכנית תעלה לאתר "תובנות" חיפה לקבלת הערות הציבור

ובהמשך תוחזר לדיון ולאישור הוועדה המקומית*

מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה דנה [30.8.20] בתכנית חדשה וייחודית לעירוב שימושים בשדרות אח"י אילת. במרבית המגרשים שלאורך הציר, מאושר כיום שימוש למגורים, כאשר קיימים מגרשים, בהם קיים שילוב של מגורים עם מסחר בקומת הקרקע או במשרדים.

במהלך השנים נפתחו לאורכה של השדרה בתי עסק, בהם מסעדות ובתי קפה רבים, על פי היתרים שניתנו בעבר ע"י העירייה לשימוש חורג.
בשנת 2010 אישרה העירייה מסמך מדיניות לציר אח"י אילת, אשר קבע את סוגי העסקים שניתנים לאישור, ופריסתם לאורך הציר. המסמך היווה מסגרת תכנונית, על פיה אושרו תכניות נקודתיות ובקשות לשימוש חורג עד להפקדת תכנית המתאר חפ/2000 בשנת 2014, אשר הגדירה את השדרה כרחוב עירוני מיוחד, המאפשר מגוון שימושים ואולם לא ניתן להוציא מתוקפה של התכנית היתרי בניה, מאחר ונדרשת תב"ע (תכנית בניין עיר) מפורטת.

כל אלה הביאו לידי כך, שבשדרה, בה מתקיים עירוב שימושים, הכולל מגורים, מסחר ומשרדים, לא ניתן לאשר את פעילותם, אלא על בסיס תכניות בנין עיר נקודתיות או באמצעות הוצאת היתרים לשימוש חורג.

התכנית החדשה, אותה מקדמת העירייה, נועדה להסדיר את כל אלה וליצור ודאות תכנונית, שתאפשר את המשך התפתחותו של הציר, על פי המדיניות התכנונית העירונית אשר מהותה היא:
א. הוספת שימושים למטרות: מגורים, מסחר, שירותי אוכל, משרדים, שירותים אישיים, תרבות ופנאי, חינוך, קהילה ואכסון מלונאי, וזאת בנוסף לשימושים המאושרים במגרש.
ב. שטח הבניה לשימושים הנוספים יוגבל לעד 50% מהשטח העיקרי על פי תכנית מאושרת.
א. שמירת אפשרות להרחבת רח' אח"י אילת ל- 24 מ', כך שלא תתאפשר בנייה בתחום זה.

התוכנית קובעת את פריסת השימושים, הן בבניין והן במגרש וכן תנאים לאישור ולמתן היתר בניה לשירותי אוכל, בכפוף להליך של פרסום הקלה.
התכנית שהינה הראשונה מסדרת תכניות שנועדו לאפשר פעילות עירונית תוססת לאורך הצירים המרכזיים בעיר – הועלתה על פי החלטת הועדה המקומית לאתר "תובנות" חיפה לקבלת הערות הציבור ובהמשך תוחזר לדיון ולאישור הועדה המקומית.

תגובות