תחילת העבודות ברחוב בלפור וארלוזורוב

🚧 תחילת עבודות ברחוב בלפור (מרחוב נורדאו ועד רחוב ארלוזורוב)
העבודות יכללו: סלילת מדרכות, הנגשת מעברי חצייה ושיפור תאורה.
משך העבודות: ארבעה חודשים.

בנוסף,
🚧 תחילת עבודות ברחוב ארלוזורוב (מרחוב הרצוג ועד רחוב יוסף פבזנר)
העבודות יכללו: החלפת קו מים, סלילת מדרכות, הנגשת מעברי חצייה ושיפור תאורה
משך העבודות: ארבעה חודשים.

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

תגובות