תחנות האכלה לחתולים בלבד הוצבו בשכונת כרמליה

הצבת התחנות החדשות, שהחלה הבוקר (שלישי, 12.5), מתבצעת כחלק ממכלול פעילויות, בהן נוקטת העירייה, להקטנת הקונפליקט בין חזירי הבר לתושבים ולניקוי השטחים הציבוריים משאריות מזון, המהוות מקור משיכה עיקרי לחיות הבר

התחנות החדשות, העשויות מתכת, כוללות פתח לכניסה וליציאה בקדמתן ובכל אחד מצדדיהן. גודלם של הפתחים הותאמו באופן כזה, שיאפשרו כניסת חתולים בלבד, ללא כל קושי, וימנעו את כניסתן של חיות בר, דוגמת חזירים ותנים.

הבוקר (שלישי, 12.5) החל השלב הראשון במהלך, אותו יזמה עיריית חיפה, להצבת תחנות האכלה ברחבי שכונות העיר, המיועדות להאכלת חתולי רחוב בלבד.

במסגרת זו ייפרסו במהלך הימים הקרובים עשרים תחנות האכלה בשכונת כרמליה וברחובות הכרמל הוותיק הסובבים אותה (רח' היינה, לוטוס, קלר, שד' יצחק וכו'), בהם נצפה מספר גדול במיוחד של חזירי בר. פריסת התחנות החדשות נעשתה במקומות אשר נקבעו מראש בתיאום עם נציגי ציבור מאכילי החתולים בשכונה.

התחנות החדשות, העשויות מתכת, כוללות פתח לכניסה וליציאה בקדמתן ובכל אחד מצדדיהן. גודלם של הפתחים הותאמו באופן כזה, שיאפשרו כניסת חתולים בלבד, ללא כל קושי, וימנעו את כניסתן של חיות בר, דוגמת חזירים ותנים.

השלב הראשון במהלך לפריסת התחנות, אשר החל הבוקר, הוגדר כתקופת ניסיון שתימשך כחודש, במהלכה יתבקשו התושבים להעיר את הערותיהם על יעילות הפרויקט. לאחר בחינת הערות התושבים על-ידי אנשי מקצוע, תפרסם העירייה במהלך החודשים הקרובים "קול קורא", במסגרתו יוזמנו תושבי העיר וסטודנטים לעיצוב להציע רעיונות לעיצובן של תחנות ההאכלה העתידיות, אשר יוצבו בשכונות נוספות ברחבי העיר.

הקמת תחנות האכלה במתקנים סגורים ימנעו מפגעים תברואתיים, הנגרמים בשל השארת מזון במרחב הציבורי ויגנו על חתולי הרחוב, המסייעים בהרחקת מזיקים כגון עכברים, חולדות ונחשים, מפני פגעי מזג האוויר.

לצד הקמת התחנות תגביר העירייה את פעולות האכיפה ברחובות בהם יוצבו התחנות, כנגד תושבים שימשיכו להאכיל חתולים בשטחים ציבוריים, אשר אינם מיועדים לכך, באופן שעלול לזהם ולגרום למפגעים תברואתיים בניגוד לחוק.

במקביל, תמשיך העירייה בהקמת גדרות למניעת מעבר חזירי בר מהוואדיות לשכונות המגורים ולקבע פחי אשפה, במטרה למנוע את הפיכתם ע"י חזירי בר המחפשים אחר מזון.

תגובות