תכנית אב לוואדיות חיפה

התכנית, שהוצגה [23.6.19] בפני מועצת העיר חיפה, קובעת עקרונות לניהול ולשימור הטבע העירוני, וקובעת כללים שנועדו להגן ולהנגיש את השטחים הציבוריים לציבור הרחב.

ראש העיר, ד"ר עינת קליש רותם: " בוואדיות חיפה ערכי טבע ונוף נדירים, הכוללים שפע עשיר של צמחייה, בעלי חיים ואתרים ארכיאולוגים. תכנית האב נועדה לשמור על כל אלה, לסייע לנו בשיקום נכון שלהם ולהפוך את הנכס החיפאי הנפלא הזה לנחלתם של כל התושבים".

התכנית מגדירה את "קו ההשקה" בין הוואדיות לאזורי המגורים, בו ניתן יהיה לפתח שבילי הליכה ומוקדי פעילות פנאי. לראשונה מתייחסת התכנית לוואדיות הקיימים בעיר כמכלול אחד וייחודי, המהווה חזית עירונית נוספת, הניתנת לפיתוח כחלק אינטגרלי מחיי העיר וצמיחתה. במסגרת זו ממליצה התכנית על שימוש בוואדיות כמרחבי פעילות של השכונות הגובלות בהן, תוך חיבורם למוקדים חברתיים, אורבניים וקהילתיים.

אחד האתגרים עמם מתמודדת התכנית הוא מניעת שריפות, וזאת כחלק מלקחי השריפה הגדולה שהשתוללה בעיר בשנת 2016. התכנית מכשירה אזורי חיץ המחייבים דילול צמחייה בין הוואדיות לאזורי המגורים.

התכנית, אותה מימנה "הקרן לשמירה על שטחים פתוחים" של "רשות מקרקעי ישראל", מתבססת על סקר טבע עירוני שערכה "החברה להגנת הטבע בחיפה". התכנית מתווה עקרונות פיתוח לוואדיות ומתווה בסיס ליצירת הסכמות בין הרשויות השונות לצורך המשך תכנון והנחייה לכל גורמי התכנון, הניהול והתחזוקה הקשורים בעיר ובסביבתה הקרובה.

את התכנית, אותה מוביל מנהל ההנדסה בעיריית חיפה באמצעות משרד האדריכלים "מילר בלום", ליווה צוות רב תחומי של מתכנני נוף, מתכננים אורבניים ואנשי אקולוגיה, הידרולוגיה וארכיאולוגיה.

התכנית גובשה לאחר הליך שיתוף ציבור מעמיק עם "החברה להגנת הטבע", דיירי הבתים הסמוכים לוואדיות וכן מומחים בתחום האקולוגיה.

ראש העיר, ד"ר עינת קליש רותם: " בוואדיות חיפה ערכי טבע ונוף נדירים, הכוללים שפע עשיר של צמחייה, בעלי חיים ואתרים ארכיאולוגים. תכנית האב נועדה לשמור על כל אלה, לסייע לנו בשיקום נכון שלהם ולהפוך את הנכס החיפאי הנפלא הזה לנחלתם של כל התושבים".

על מנת לאפשר לכל תושבי העיר להיות שותפים לה ולהעיר את הערותיהם שיועברו לאנשי המקצוע בעיריית חיפה אתם מוזמנים להיכנס לאתר התייעצות מיוחד אליו עלתה התכנית: לחצו כאן

למצגת תכנית האב לוואדיות חיפה: לחצו כאן

תגובות